Accés al Grau

Trieu l’opció que s’adeqüi a la vostra situació:

Reconeixements

Pot demanar un reconeixement d’estudis l’alumnat que:

  • Hagi finalitzat un Cicle Formatiu de Grau Superior.
  • Hagi començat o finalitzat altres graus universitaris oficials.

Per fer la sol·licitud cal lliurar a la Secretaria de l’Escola els documents següents:

  1. Instància normalitzada.
  2. Certificació acadèmica.
  3. Pla d’estudis superat amb el segell original del centre d’origen.
  4. Plans docents de les assignatures superades amb el segell original del centre d’origen.

Un cop lliurada la la documentació, l’Escola procedirà al seu estudi. 

Translate »