Accés al Grau

Trieu l’opció que s’adeqüi a la vostra situació:

Reconeixements

Pot demanar un reconeixement d’estudis l’alumnat que:

 • Hagi finalitzat un Cicle Formatiu de Grau Superior.
 • Hagi començat o finalitzat altres graus universitaris oficials.

Per fer la sol·licitud cal lliurar a la Secretaria de l’Escola els documents següents:

 1. Instància normalitzada.
 2. Certificat d’estudis.
 3. Certificat de notes.
 4. Pla d’estudis superat amb el segell original del centre d’origen.
 5. Plans docents de les assignatures superades amb el segell original del centre d’origen.
 6. Resguard del títol.

Un cop lliurada la documentació, l’Escola procedirà al seu estudi. 

 

Taula de reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior

 

RELACIÓ DE CORRESPONDÈNCIES
CFGS GRAU EN PUBLICITAT, RELACIONS PÚBLIQUES I MÀRQUETING

Gràfica Publicitària (LOE) (CFAS CGG0)

RD 1431/2012 d’11 d’octubre (BOE 03/11/2012)

Decret 245/2016 de 26 d’abril

(DOGC núm. 7110, de 29/04/2016)

 • 366104. Principis de la Publicitat (6 cr.) (FB)
 • 366127. Taller d’Expressió Audiovisual (6 cr.) (OB)

Màrqueting i Publicitat (LOE) (CFPS CMD0)

Ordre ENS/101/2018, de 27 de juny, pel que s’estableix el currículum del cicle formatiu del grau superior de Màrqueting i Publicitat (DOGC núm. 7657, de 5.7.2018)

 • 366103. Principis de Comunicació (6 cr.) (FB)
 • 366109. Principis de Màrqueting (6 cr.) (FB)
 • 366111. Economia (6 cr.) (FB)
 • 366123. Investigació Social i Comercial (6 cr.) (OB)
 • 366126. Marketing Plan (6 cr.) (OB)
 • 366125. Màrqueting digital (6 cr.) (OB)

 

Màrqueting i Publicitat (promoció turística) (LOE) (CFPS CMD2)

RD 1571/2011 de 4 de novembre (BOE 13/12/2011)

 • 366103. Principis de Comunicació (6 cr.) (FB)
 • 366109. Principis de Màrqueting (6 cr.) (FB)
 • 366111. Economia (6 cr.) (FB)
 • 366123. Investigació Social i Comercial (6 cr.) (OB)
 • 366126. Marketing Plan (6 cr.) (OB)
 • 366125. Màrqueting digital (6 cr.) (OB)

 

Administració i  Finances (LOE) (CFPS AGBO)

RD 1584/2011 de 4 de novembre (BOE 15/12/2011)

 

 • 66108. Principis d’Organització d’Empresa (6 cr.) (FB)
 • 366111. Economia (6 cr.) (FB)
 • 3661239. Taller de Documentació (6 cr.) (OB)
 • 366147. Taller de Creació d’Empreses (6 cr.) (OP) 

Gestió de Vendes i Espais Comercials (LOE) (CFPS CMA0)

RD 1573/2011 de 4 de novembre (BOE 13/12/2011)

 • 366108. Principis d’Organització d’Empreses (6 ECTS) (FB)
 • 366109. Principis de Màrqueting (6 ECTS) (FB)
 • 366123. Investigació Social i Comercial (6 ECTS) (OB) (OB)
 • 366125. Màrqueting Digital (6 ECTS) (OB)

Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments (LOE) (CFPS HTA0)

RD 1254/2009 de 24 de juliol (BOE 25/02/2010)

 

 • 366121. Protocol i Organització d’esdeveniments (6 ECTS) (OB) 

Comerç internacional (LOE) (CFPS CMB0)

RD 1574/2011 de 4 de novembre (BOE 13/12/2011)

 • 366108. Principis d’Organització d’Empreses (6 ECTS) (FB)
 • 366111. Economia (6 ECTS) (FB)
 • 366123. Investigació Social i Comercial (6 ECTS) (OB)
 • 366125. Màrqueting Digital (6 ECTS) (OB)
ALTRES CFGS
 • La correspondència es resoldrà a partir de les peticions presentades.
Translate »