Curs 20/21: Presencialitat Adaptada

Seguint les recomanacions de les autoritats acadèmiques, hem organitzat el proper curs acadèmic 20/21 a partir dels paràmetres indicats pel Ministerio de Universidades i per la Generalitat de Catalunya que responen al concepte de presencialitat adaptada.

Per complir les mesures sanitàries establertes, les classes s’impartiran a les nostres instal·lacions. L’estudiant tindrà assignats uns períodes de presencialitat i uns períodes de docència online en streaming . Les sessions es gravaran i estaran a disposició de l’alumnat.

El Grau en Publicitat  Relacions Públiques i Màrqueting de la UB està acreditat per l’AQU –Agència de Qualitat Universitària de Catalunya– per ser impartit en format presencial i, també, no presencial.

Per aquest motiu, la nostra metodologia docent posa a disposició de l’alumnat la totalitat de materials necessaris pel desenvolupament formatiu. També li permet verificar en tot moment el seu nivell d’aprenentatge mitjançant un sistema d’autoavaluació automatitzat.

Translate »