DADES I INDICADORS
Oferta, demanda i matrícula  Informació Pública Professorat
Planificació i gestió docent Desenvolupament de l’ensenyament Resultats Orientació a l’estudiant

Màster en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques

 

2. Pertinència de la informació pública
Curs Valor
La publicació, compleció i actualització de la informació referent a la titulació (característiques, desenvolupament i resultats) 21/22
22/23
23/24 No correspon
24/25 No correspon
 Facilitat d’accés a la informació publicada 21/22
22/23
23/24 No correspon
24/25 No correspon
 Informes de rendició de comptes a la societat publicats (IST, autoinforme d’acreditació, memòries, etc.) 21/22
22/23
23/24 No correspon
24/25 No correspon
Translate »