Com s’adjudiquen les places?

 

CRITERI PUNTUACIÓ SUBCRITERI
Nota mitja de l’expedient
acadèmic
100% Nota amb dos
decimals

 

CRITERI EXCEPCIONAL PUNTUACIÓ SUBCRITERI
Estudiants amb
discapacitat
10% de la puntuació
total a obtenir
Acreditar un nivell
de discapacitat igual o superior
al 33%
Translate »