Cultura Organizacional

    Autors: Dr. Alfredo ARCEO VACAS
    Registre: 366119:22-2021

Unitat 1: Concepto de Cultura

Unitat 2: Teoría Organizacional

Unitat 3: Naturaleza y funciones de la Cultura Organizacional

Unitat 4: Estrategia Organizacional

Unitat 5: Cultura Organizacional y Responsabilidad Social Corporativa

Unitat 6: Evaluación de la Cultura Organizacional

Per consultar el text complet contacteu amb esrp@esrp.net

Translate »