Dades – Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

19/20

20/21

21/22

22/23

DADES MATRÍCULA
Nous estudiants 160 164
Total matriculats 160 164
Nota de tall 8.648
DADES PREINSCRIPCIÓ
Nombre sol·licituds
Sol·licituds 1a opció
Places ofertes
Estudiants nou accés
VIES D’ACCÉS
Batxillerat/ COU amb PAU
Diplomat/Llicenciat
FP2/CFGS
Universitaris amb PAU
Universitaris amb FP2/CFGS
Més grans de 25 anys
Més grans de 40 anys
Més grans de 45 anys

 

TAXES

19/20

20/21

21/22

22/23

RENDIMENT
GRADUACIÓ
ABANDONAMENT
EFICIÈNCIA
ÈXIT 97.60%

 

RENDIMENT D’ASSIGNATURES

19/20

20/21

21/22

22/23

PRIMER CURS resum resum resum resum
SEGON CURS resum resum resum resum
TERCER CURS resum resum resum resum
QUART CURS resum resum resum resum

 

Translate »