PÀGINES
Dades Generals Captació, admissió i matriculació Orientació a l’estudiant
Planificació i gestió docent Desenvolupament de l’ensenyament Recursos Materials i Serveis Desplegament i Revisió del sistema de Qualitat

Desplegament i Revisió del sistema de Qualitat

DESPLEGAMENT
Curs Valor
Revisió sobre la política i objectius de qualitat del centre 19/20 No
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Percentatge d’accions de millora implementades resultants del procés de revisió del SAIQU per any 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Translate »