Evolució accions de captació d’estudiants

Nombre total de potencials nous alumnes atesos
Any Atenció en persona Atenció telefònica Atenció mail Personalment Direcció Saló Estudis /
Saló de l’Ensenyament
Jornades de Portes Obertes Total atenció
potencials nous alumnes
2019-2020
2020-2021
2021-2022 No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
2022-2023 No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Translate »