Evolució de la situació socio-familiar

Estudis
Estudis acabats del pare
Any acadèmic Sense
estudis
Estudis
primaris
EGB o FP 1r grau Batxillerat o
FP 2n grau
Diplomat o
Enginyer Tèc
Dr.,
Llicenciat,
Enginyer o Arquitecte
Altres / NS/NC Total
Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs
2019-2020
2020-2021 2 1,21 10 6,06 29 17,58 55 33 26 15,76 31 18,79 12 7,27 165
2021-2022 No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
2022-2023 No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Estudis acabats de la mare
2019-2020
2020-2021 2 1,21 5 3,03 27 16,36 55 33,33 27 16,36 44 26,67 5 3,03 165
2021-2022 No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
2022-2023 No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Ocupació
Tipus d’ocupació Pare Mare
Absoluts Percentatge Absoluts Percentatge
2019-2020
Direc. o Gerent d’empr. o Inst. Públiques
Tècnic o professió associada a tit. univ.
Treb. qualificat sect. agr. ram. o pesca
Treb. qualificat sect. industrial
Treb. qualificat sect. constr. i mineria
Treb. qualificat sect. serveis
Treb. no qualificat
No ha tingut un treball remunerat
Altres – NS/NC
Total
2020-2021
Direc. o Gerent d’empr. o Inst. Públiques 26 15,76 27 16,36
Tècnic o professió associada a tit. univ. 27 16,36 30 18,18
Treb. qualificat sect. agr. ram. o pesca 1 0,61 11 6,67
Treb. qualificat sect. industrial 24 14,55 1 0,61
Treb. qualificat sect. constr. i mineria 9 5,45 ——

——

Treb. qualificat sect. serveis 56 33,94 69 41,82
Treb. no qualificat 1 0,61 1 0,61
No ha tingut un treball remunerat 2 1,21 8 4,85
Altres – NS/NC 19 11,52 18 10,91
Total 165 165
2021-2022
Direc. o Gerent d’empr. o Inst. Públiques No correspon No correspon No correspon No correspon
Tècnic o professió associada a tit. univ. No correspon No correspon No correspon No correspon
Treb. qualificat sect. agr. ram. o pesca No correspon No correspon No correspon No correspon
Treb. qualificat sect. industrial No correspon No correspon No correspon No correspon
Treb. qualificat sect. constr. i mineria No correspon No correspon No correspon No correspon
Treb. qualificat sect. serveis No correspon No correspon No correspon No correspon
Treb. no qualificat No correspon No correspon No correspon No correspon
No ha tingut un treball remunerat No correspon No correspon No correspon No correspon
Altres – NS/NC No correspon No correspon No correspon No correspon
Total No correspon No correspon No correspon No correspon
2022-2023
Direc. o Gerent d’empr. o Inst. Públiques No correspon No correspon No correspon No correspon
Tècnic o professió associada a tit. univ. No correspon No correspon No correspon No correspon
Treb. qualificat sect. agr. ram. o pesca No correspon No correspon No correspon No correspon
Treb. qualificat sect. industrial No correspon No correspon No correspon No correspon
Treb. qualificat sect. constr. i mineria No correspon No correspon No correspon No correspon
Treb. qualificat sect. serveis No correspon No correspon No correspon No correspon
Treb. no qualificat No correspon No correspon No correspon No correspon
No ha tingut un treball remunerat No correspon No correspon No correspon No correspon
Altres – NS/NC No correspon No correspon No correspon No correspon
Total No correspon No correspon No correspon No correspon
Translate »