PÀGINES
Dades Generals Captació, admissió i matriculació Orientació a l’estudiant
Planificació i gestió docent Desenvolupament de l’ensenyament Recursos Materials i Serveis Desplegament i Revisió del sistema de Qualitat

Orientació a l’estudiant

Curs Valor
Enquestes: Satisfacció dels estudiants: Model1.
Satisfacció dels estudiants de nou accés items 4 i 5
19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Enquestes: Satisfacció dels estudiants: Model 13.
Satisfacció dels estudiants sobre el SAE.
19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Enquestes: Satisfacció dels estudiants: Model 14.
Satisfacció dels estudiants sobre PAT.
19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
ORIENTACIÓ A L’ESTUDIANT I PAT
      Curs           Valor
El centre/ensenyament té definit un Pla d’acció tutorial 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
El centre/ensenyament ha avaluat els resultats del PAT 19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Nombre de registres al PAT per alumnes matriculats 19/20  81
20/21 853
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Mitjana de registres per alumne matriculat (PAT) 19/20 2,18
20/21 3,46
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Percentatge d’alumnes de nou accés que reben orientació 19/20 100%
20/21 100%
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Percentatge d’estudiants del l’ensenyament que reben orientació (inclou ERASMUS) 19/20 100%
20/21 100%
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Nombre de sessions col·lectives d’orientació
(matriculació, pràctiques, assignatures i gestió acadèmica)
19/20

20/21 10
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Valoració dels estudiants de nou accés sobre el curs d’orientació de l’ensenyament
(mitjana aritmètica ítems 1 i 8 enquesta model 3)
19/20
20/21
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Translate »