PÀGINES
Dades Generals Captació, admissió i matriculació Professorat Planificació i gestió docent Desenvolupament de l’ensenyament
Gestió de les pràctiques externes Gestió de la mobilitat i de la internacionalització de l’estudiant Resultats Orientació a l’estudiant

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

ORIENTACIÓ A L’ESTUDIANT

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) I SERVEI D’ATENCIÓ A L’ESTUDIANT (SAE)

Curs Valor
Nombre total de registres al Pla d’Acció Tutorial 19/20 241
20/21 853
21/22 947
22/23 1.629
23/24 No correspon
Mitjana de registres per alumne/a matriculat/da (PAT) 19/20 1,50
20/21 2,64
21/22 2,14
22/23 2,71
23/24 No correspon
Percentatge d’alumnes de nou accés que reben orientació 19/20 100%
20/21 100%
21/22 100%
22/23 100%
23/24 No correspon
Percentatge d’estudiants del l’ensenyament que reben orientació (inclou ERASMUS) 19/20 100%
20/21 100%
21/22 100%
22/23 100%
23/24 No correspon
Nombre de sessions col·lectives d’orientació
(matriculació, pràctiques, assignatures i gestió acadèmica)
19/20 6
20/21 10
21/22 20
22/23 54
23/24 No correspon

Valor mitjà sobre la satisfacció dels estudiants NA amb l’atenció rebuda pel Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)

Font: Enquesta Model 1: Satisfacció dels estudiants de nou accés. Valor mitjà de l’Ítem 3.

1 (deficient), 2 (insuficient), 3 (suficient), 4 (notable), 5 (excel·lent).

19/20 4
20/21 4
21/22 4,4
22/23 4,6
23/24 No correspon

Valor mitjà de la satisfacció de tots els estudiants sobre el SAE.

Font: Model 13: Satisfacció dels estudiants sobre el SAE. Mitjana aritmètica de tots els ítems.

1 (deficient), 2 (insuficient), 3 (suficient), 4 (notable), 5 (excel·lent).

19/20 3,8
20/21 3,5
21/22 3,8
22/23 3,6
23/24 No correspon

Valor mitjà de la satisfacció de tots els estudiants sobre el PAT.

Font: Model 14: Satisfacció dels estudiants sobre el PAT. Mitjana aritmètica de tots els ítems.

1 (deficient), 2 (insuficient), 3 (suficient), 4 (notable), 5 (excel·lent).

 

19/20 3,0
20/21 2,9
21/22 2,9
22/23 2,9
23/24 No correspon
Translate »