PROFESSORAT PER CATEGORIA DE PERMANENTS I LABORALS
Percentatge de doctors/es i doctors/es acreditats/des i per categoria de permanents i laboral
Estàndard 4.1. Permanents No permanents Total Nombre de Doctors Acreditats % Docents acreditats (ANECA/AQU)
Curs 2020-21

1. Cal doctorat

CC, CU, CEU, tU, Agregat i assimilables en centre privats.

2. No cal doctorat

Col·laboradors i assimilables en centre privats.

Lectors/es Associats/des
Doctors 9 0 0 0 9 5 55,56%
No Doctors 0 6 0 0 6
Total 9 6 0 0 15
Translate »