Segons el criteri d’elecció dels estudis – Curs 21/22

Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2021-2022
Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total
Per ordre d’assignació segons preferències
Primera
Segona
Tercera
Quarta
Cinquena
Sisena
Setena
Vuitena
Per orientació per escollir els estudis universitaris
Iniciativa propia/vocació
Professors de secundària
Visita professor universitari al centre secundària
Salons d’Ensenyament
Persones que han fet aquests estudis
Amistats
Entorn familiar
Guia de l’ensenyament superior
Sortides professionals
Altres / NS / NC
Per aspectes que s’han tingut en compte en l’elecció d’estud
Nota de tall
Durada de l’estudi
Facilitat o dificultat de l’estudi
Proximitat al domicili familiar
Expectatives professionals
Altres / NS / NC
Translate »