Acreditat segons B2 o equivalent – Curs 20/21

Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2020-2021
Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total
Estudi d’idiomes en centre extern
Si
No
Anglès comprensió escrita
Bo
Regular
Nul
Anglès comprensió oral
Bo
Regular
Nul
Anglès expressió escrita
Bo
Regular
Nul
Anglès expressió oral
Bo
Regular
Nul
Anglès en el batxillerat
Si
No
Anglès en un centre extern
No
Francès comprensió escrita
Bo
Regular
Nul
Francès comprensió oral
Bo
Regular
Francès expressió escrita
Bo
Regular
Francès expressió oral
Bo
Regular
Francès en el batxillerat
Si
No
Francès en un centre extern
Si
No
Altres Idiomes
Total Altres
Alemany
Italià
Àrab
Altres de l’estat espanyol
Altres d’Àfrica
Altres d’Àsia
Altres d’Europa
Altres d’Oceania
Altres comprensió escrita
Bo
Regular
Altres comprensió oral
Bo
Regular
Altres expressió escrita
Bo
Regular
Altres expressió oral
Bo
Regular
Altres en el batxillerat
Si
No
Altres en un centre extern
Si
No
Translate »