Segons l’accés a la universitat – Curs 20/21

Perfil dels alumnes matriculats de nou accés curs 2020-2021
Assignats % Assignats Matriculats % Matriculats % Matriculats vs Assignats
Total
Per vies
Via 0: PAAU
Via 1 : Estranger fora de la UE amb reciprocitat
Via 7: PAAU amb estudis iniciats
Via 4: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS
Via 8: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS amb estudis iniciats
Via 2: diplomat, llicenciat o assimilat
Via 9: majors de 25 anys
Alumnes per opcions de PAU – vies 0,1,5,7
Arts
Ciències de la salut
Ciències socials
Cientificotècnica
Humanitats
Opció doble Científicotecnològica-Ciències de la salut
Opció doble Humanitats-Ciències socials
Total
Alumnes per altres – vies 2,4,8 i 9
Via 2: Llicenciats, diplomats o assimilats
Via 4: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS
Via 8: FP2 o MP3 o AAiOA o CFGS amb estudis iniciats
Via 9: Majors de 25 anys
Total
Nota d’accés
5 – 6
6 – 7
7 – 8
8 – 9
9 – 10
Translate »