Venia Docendi – Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting (19/20)

Claustre Venia Docendi 2019-2020
Curs Titulació Llicenciats
Llicenciades
Doctors/es Total Docents Nombre docents s/Verifica Ràtio docents exigibles (2)
Total
Gènere Σ % Σ

% (3)

Σ

%

19/20 Dones 5 50% 23 48,94% 28 49,12% 25
Homes 5 50% 24 51,06% 29 50,88%
Σ 10 17, 54% 47 82,46% 57 100%

 

Translate »