Venia Docendi – Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting (20/21)

Claustre Venia Docendi 2019-2020
Curs Titulació Llicenciats
Llicenciades
Doctors/es Total Docents Nombre docents s/Verifica Ràtio docents exigibles (2)
Total
Gènere Σ % Σ

% (3)

Σ

%

20/21 Dones 6 60% 5 33,33% 11 44% 25
Homes 4 40% 10 66,67% 14 56%
Σ 10 40% 15 60% 25 100%

 

Translate »