DADES I INDICADORS
Dades Generals Captació, admissió i matriculació Professorat Planificació i gestió docent Desenvolupament de l’ensenyament
Gestió de les pràctiques externes Gestió de la mobilitat i de la internacionalització de l’estudiant Resultats Orientació a l’estudiant

 

DADES GENERALS
Curs Valor
Oferta de places 19/20 150
20/21 150
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Nombre d’estudiants de nou accés 19/20 160
20/21 165
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Nombre total matriculats 19/20 160
20/21 305
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Graduats al darrer curs 19/20 No correspon
20/21 No correspon
21/22 No correspon
22/23 No correspon
Translate »