Dades – En blanc

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

19/20

20/21

21/22

22/23

DADES MATRÍCULA
Nous estudiants
Total matriculats
Nota de tall
DADES PREINSCRIPCIÓ
Nombre sol·licituds
Sol·licituds 1a opció
Places ofertes
Estudiants nou accés
VIES D’ACCÉS
Batxillerat/ COU amb PAU
Diplomat/Llicenciat
FP2/CFGS
Universitaris amb PAU
Universitaris amb FP2/CFGS
Més grans de 25 anys
Més grans de 40 anys
Més grans de 45 anys

 

TAXES

19/20

20/21

21/22

22/23

RENDIMENT
GRADUACIÓ
ABANDONAMENT
EFICIÈNCIA
ÈXIT

 

RENDIMENT D’ASSIGNATURES

19/20

20/21

21/22

22/23

PRIMER CURS
SEGON CURS
TERCER CURS
QUART CURS

 

Pàgines

Pag 1

Pag 2
Translate »