PÀGINES
Dades Generals Captació, admissió i matriculació Professorat Planificació i gestió docent Desenvolupament de l’ensenyament
Gestió de les pràctiques externes Gestió de la mobilitat i de la internacionalització de l’estudiant Resultats Orientació a l’estudiant

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

RESULTATS ACADÈMICS
Curs Valor

Taxa d’èxit

% d’alumnes que superen les assignatures respecte alumnes presentats.

19/20 97,60%
20/21 99,15%
21/22 97,37%
22/23 97,24%
23/24 No correspon

Taxa de no presentats

% d’alumnes no presentats respecte matriculats.

 

19/20 0%
20/21 0,17%
21/22 1%
22/23 1,76%
23/24 No correspon

Taxa de repetidors sobre el total d’alumnes

Alumnes repetidors sobre el total d’alumnes.

19/20 0%
20/21 0,01%
21/22 0,37%
22/23 No correspon
23/24 No correspon

Taxa de repetidors per assignatura

Per a cada una de les assignatures, detall del % d’estudiants que han matriculat per segona vegada o ss respecte total d’alumnes matriculats.

 

19/20 Detall
20/21 Detall
21/22 Detall
22/23 Detall
23/24 No correspon

Taxa d’abandonament inicial

% d’estudiants de nou accés que no es tornen a matricular el curs següent.

19/20 12,5%
20/21 8,75%
21/22 12,048%
22/23 9,7%
23/24 No correspon

Taxa d’abandonament

% entre el nombre total d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que haurien d’haver obtingut el títol l’any acadèmic anterior i que no s’han matriculat en aquest any acadèmic ni en l’anterior.

Disponible en (n+2)

 

19/20 No correspon  (n-3)
20/21 No correspon  (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 No correspon (n)
23/24 No correspon (n+1)

Taxa de graduació

% entre els estudiants d’una cohort d’entrada que s’han graduat el curs previst
de graduació (n) o el curs següent (n+1), respecte al conjunt d’estudiants d’aquesta cohort.

Disponible en (n+1)

19/20 No correspon  (n-3)
20/21 No correspon  (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 No correspon  (n)
23/24 Disponible en  (n+1)

Taxa d’eficiència

% de crèdits  totals que hauria d’haver matrículat una cohort dividit pel total de crèdits que han matriculats els estudiants graduats.

Disponible en (n+1)

19/20 No correspon (n-3)
20/21 No correspon (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 No correspon (n)
23/24 Disponibles en (n+1)
Durada mitjana dels estudis per cohort 19/20 No correspon  (n-3)
20/21 No correspon  (n-2)
21/22 No correspon (n-1)
22/23 4,29
23/24 No correspon

Taxa de rendiment

% de crèdits ordinaris superats dividit pel total de crèdits ordinaris matriculats pel conjunt d’estudiants matriculats a l’ensenyament

19/20 97,60%
20/21 98,98%
21/22 96,39%
22/23 95,53%
23/24 No correspon
Taxa de rendiments desagregada per nota d’accés Curs Valor
Nota d’accés: 5-<6 19/20 0
20/21 0
21/22 80
22/23 85,71
23/24 No correspon
Nota d’accés: 6-<7 19/20 0
20/21 100
21/22 80
22/23 86,21
23/24 No correspon
Nota d’accés: 7-<8 19/20 80
20/21 100
21/22 50
22/23 No correspon
23/24 No correspon
Nota d’accés: 8-<9 19/20 90,29
20/21 0
21/22 0
22/23 87,19
23/24 No correspon
Nota d’accés: 9-<10 19/20 89,88
20/21 95,8
21/22 91,68
22/23 93,98
23/24 No correspon
Nota d’accés: 10-<11 19/20 96,27
20/21 96,92
21/22 95,65
22/23 97,81
23/24 No correspon
Nota d’accés: 11-<12 19/20 100
20/21 93,98
21/22 96,59
22/23 99,33
23/24 No correspon
Nota d’accés: 12-<13 19/20 0
20/21 100
21/22 100
22/23 100
23/24 No correspon
Nota d’accés: 13-<14 19/20 0
20/21 0
21/22 100
22/23 100
23/24 No correspon
Altres 19/20 0
20/21 0
21/22 0
22/23 0
23/24 No correspon
Translate »