Documentació de Matrícula NA: M. Honor o amb Premi Extraordinari al Batxillerat o en Cicles Formatius de Grau Superior:

La M. Honor  o amb Premi Extraordinari al Batxillerat o en Cicles Formatius de Grau Superior:

Per acreditar aquesta situació, cal fer arribar a la Secretaria de l’Escola la següent documentació:

  • Certificat de notes emès pel centre on s’han cursat els estudis de batxillerat o el Cicle Formatiu de Grau Superior en què consti la menció de matrícula d’honor, o documentació acreditativa de l’obtenció del premi extraordinari de batxillerat.

 

Translate »