Enquesta d’Inserció Laboral (AQU)

D’acord amb el PEQ 130 del SAIQU, d’anàlisi de resultats, el centre analitza i valora els resultats d’inserció laboral de les enquestes d’AQU que fan referència als títols del seu àmbit. La periodicitat i la promoció de titulats a la qual fan referència motiven que encara no hi hagi dades disponibles sobre els titulats dels graus i els màsters verificats a partir del 2009.

Consulteu l’informe complet del 2017, els anteriors es poden veure al web de l’AQU.

Translate »