Resum resultats d’Enquestes 2021-2022
Període: les enquestes han estat activades durant el període octubre 2021 – juliol 2022
Enviades Emplenades % Participació Mitjana Desviació estàndard
Model 1 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants de Nou Accés
Total 159 62 38,99 3,9 0,79
Model 2 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre l’assignatura i el responsable docent            1r Semestre            2n Semestre
Total 4305 1433 33,29 3,9 No correspon
1r Curs 1523 731 48,00 3,6 1,00
2n Curs 1490 556 37,32 3,4 0,99
3r Curs 1292 146 11,30 3,2 0,93
4t Curs No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Màster No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 3 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el TFG i el seu tutor/a
Tallers No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 4 – Enquesta de Satisfacció del Professorat
Total 30 18 60,00% 4,6 No correspon
1r Semestre 12 10 83,33% 4,4 0,56
2n Semestre 18 8 50,00% 4,8 0,95
Model 5 – Enquesta de Satisfacció dels titulats (finalització d’estudis)
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 6 – Enquesta de Satisfacció dels titulats (a la recollida del Títol)
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 7 – Enquesta de Satisfacció del Personal d’Administració i Serveis (PASS)
Total 21 21 100,00% No correspon No correspon
1r Semestre 12 12 100,00% 4,6 0,58
2n Semestre 9 9 100,00% 4,6 0,50
Model 8 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Servei de Pràctiques del centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 9 – Enquesta de Satisfacció dels ocupadors sobre el Servei de Pràctiques del centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 10 – Enquesta de Satisfacció dels ocupadors sobre el Servei de Borsa de Treball del centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 11 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Programa de Mobilitat del Centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 12 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants, el professorat i el PASS sobre els Serveis i Instal·lacions del centre
Total 471 128 23,18 4,2 0,76
Model 13 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)
Total 444 125 28,15 3,5 1,30
Model 14 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Pla d’Acció Tutorial (PAT)
Total 444 156 35,14 3,0 1,05
Model 15 – Enquesta de Satisfacció del professorat i el PASS sobre les Jornades de Formació
Total 41 41 100,00% 4,5 0,38
Docents (1r semestre) No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Docents (2n semestre) No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
PASS (1r Semestre) No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
PASS (2n semestre) No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon

 

Translate »