Resum resultats d’Enquestes 2021-2022
Període: les enquestes han estat activades durant el període octubre 2021 -juliol 2022
Enviades Emplenades % Participació Mitjana Desviació estàndard
Model 1 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants de Nou Accés
Total 163 47 29,45 4 0,79
Model 2 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre l’assignatura i el responsable docent            1r Semestre            2n Semestre
Total
1r Curs
2n Curs
3r Curs
4t Curs No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Optatives No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 3 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el TFG i el seu tutor/a
Tallers No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 4 – Enquesta de Satisfacció del Professorat
Total
1r Semestre
2n Semestre
Model 5 – Enquesta de Satisfacció dels titulats (finalització d’estudis)
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 6 – Enquesta de Satisfacció dels titulats (a la recollida del Títol)
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 7 – Enquesta de Satisfacció del Personal d’Administració i Serveis (PASS)
Total
1r Semestre
2n Semestre
Model 8 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Servei de Pràctiques del centre
Total
Model 9 – Enquesta de Satisfacció dels ocupadors sobre el Servei de Pràctiques del centre
Total
Model 10 – Enquesta de Satisfacció dels ocupadors sobre el Servei de Borsa de Treball del centre
Total
Model 11 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Programa de Mobilitat del Centre
Total No correspon No correspon No correspon No correspon No correspon
Model 12 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants, el professorat i el PASS sobre els Serveis i Instal·lacions del centre
Total
Model 13 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)
Total
Model 14 – Enquesta de Satisfacció dels estudiants sobre el Pla d’Acció Tutorial (PAT)
Total
Model 15 – Enquesta de Satisfacció del professorat i el PASS sobre les Jornades de Formació
Total
Docents (1r semestre)
Docents (2n semestre)
PASS (1r Semestre)
PASS (2n semestre)

 

Translate »