Sistema d’Enquestes de Satisfacció

Click per veure Enquestes Grau en Extinció

 

SISTEMA D’ENQUESTES DE SATISFACCIÓ
METODOLOGIA
Tipus d’entrevista:
Entrevistes realitzades mitjançant el sistema CAWI (Computer-assisted web interviewing), de forma totalment anònima.
Tipus de resposta:
Les enquestes (a excepció del Model 6) es responen segons el grau de satisfacció, triant entre 1 (deficent), 2 (insuficient), 3 (suficient), 4 (notable), 5 (excel·lent).
QUI? QUÈ? QUAN?
ESTUDIANTS Model 1 (NA) Una vegada
Model 2 (Assignatura) Cada semestre (una per assignatura)
Model 12 (Instal·lacions i serveis) Cada curs
Model 13 (SAE) Cada curs
Model 14 (PAT) Cada curs
Model 3 (TFG) Una vegada (TFG superat)
Model 8 (Pràctiques) NOMÉS si fa Pràctiques
Model 11 (Mobilitat) NOMÉS si fa Mobilitat
TITULATS Model 5 (Finalització d’Estudis) Una vegada
Model 6 (Ocupabilitat) NOMÉS si demana i recull el Títol
PROFESSORAT Model 4 (PDI) Cada semestre
Model 12 (Instal·lacions i serveis) Cada curs
Model 15 (Jornades de Formació) NOMÉS si fa Jornades de Formació
PASS Model 7 (PASS) Cada semestre
Model 12 (Instal·lacions i serveis) Cada curs
Model 15 (Jornades de Formació) NOMÉS si fa Jornades de Formació
OCUPADORS Model 9 (Empreses Pràctiques) NOMÉS si tenen estudiants en Pràctiques
Model 10 (Empreses Treball) NOMÉS si contracten estudiants/egressats

 

Resultats per any
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Translate »