Com s’adjudiquen les places?

CRITERI PUNTUACIÓ SUBCRITERI
Nota mitja de l’expedient acadèmic 80% Nota amb dos decimals
Acreditació de coneixement de l’idioma de docència preferent a la universitat de destí 4% B1
6% B2
8% C1
10% C2
El nombre de crèdits superats per l’estudiant 2% entre 60 i 89 ECTS
4% entre 90 i 119 ECTS
6% 120 ECTS o més
Acreditació de coneixement de l’idioma de docència secundari a la universitat de destí 4% /
Valoració de la mobilitat durant quart curs 6% /
Translate »