ERASMUS+ Pràctiques

Erasmus + Pràctiques és un programa de mobilitat per a la realització de pràctiques en el que
participen institucions i empreses de 33 països europeus (28 països membres de la UE més
Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia).
L’estada de pràctiques tindrà reconeixement acadèmic per part de la Universitat.
Cal que l’estudiant contacti, abans de fer la sol·licitud, directament amb la institució o empresa
que l’interessi per obtenir el document previ d’acceptació que s’ha de presentar junt a la
sol·licitud.
Aquí podeu consultar el calendari de tràmits.
Per a més informació podeu sol·licitar una tutoria personalitzada dirigint-vos a la recepció de l’Escola.