ERASMUS+ Pràctiques

 

Què és?

Erasmus + Pràctiques és un programa de mobilitat per a la realització de pràctiques en el que participen institucions i empreses de 33 països europeus (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia).

L’estada de pràctiques tindrà reconeixement acadèmic per part de la Universitat.

Cal que l’estudiant contacti, abans de fer la sol·licitud, directament amb la institució o empresa que l’interessi per obtenir el document previ d’acceptació que s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud.

Quins són els requisits?

No hi ha requisits específics.

 

Quins són els criteris de selecció específics?

Es valorarà:

  • L’acreditació de nivell/s de coneixement d’idioma preferent, superior/s al requerit per a l’obtenció de la plaça.
  • L’acreditació del coneixement d’un segon idioma estranger. 

 

Quina és la ponderació?

CRITERI PUNTUACIÓ
Nota mitja de l’expedient acadèmic 80%
Idioma preferent de docència a la universitat de destí 14%
Idioma secundari estranger 6%

 

Hi ha documentació específica?

No hi ha documentació específica.

 

Membres de la comissió executiva del centre

  • President del Patronat de la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas, titular de l’Escola Superior de Relacions Públiques.
  • Directora de l’Escola Superior de Relacions Públiques.
  • Delegat del Rector.
  • Secretària General de l’Escola Superior de Relacions Públiques.

 

Aquí podeu consultar el calendari de tràmits.

 

Per a més informació podeu sol·licitar una tutoria personalitzada dirigint-vos a la recepció de l’Escola.

Translate »