Hi ha ajuts econòmics?

La informació sobre les beques és de referència:

 • Els ajuts depenen de les condicions estipulades en la convocatòria de cada curs acadèmic.
 • Es poden ampliar o reduir el nombre de beques i les quantitats.
 • Es poden modificar els requisits de sol·licitud dels ajuts.

 

BECA ERASMUS+ESTUDIS

Beca mensual directament associada a l’assignació de la plaça Erasmus+ Estudis. Aquest ajut preveu diferents quantitats segons el país de destinació:

 • Grup 1: Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit i Suècia (310€/mes).
 • Grup 2: Àustria, Alemanya, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal i Xipre (260€/mes).
 • Grup 3: Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, República de Macedònia del Nord, Romania, Sèrbia, Turquia (210€/mes).

Aquest finançament és per un mínim de 3 mesos i un màxim de 7. Les estades de durada superior no rebran finançament per la diferència de mesos.

Per gaudir de l’ajut Erasmus+Estudis caldrà realitzar tots els tràmits pertinents un cop es tingui assignada la plaça. S’informarà puntualment als estudiants seleccionats d’aquests tràmits, de la documentació a presentar i de qualsevol canvi que pugui haver.

 

Ajuts per viatge “ecològic”

Aquell alumnat que realitzi el seu desplaçament amb un mitjà de transport “ecològic” gaudiran un ajut complementari de 50€ i, si és el cas, fins a 4 dies de beca addicional per cobrir despeses de viatge.

Requisits:

 • Viatge d’anada i tornada en tren, bus, vaixell i/o cotxe compartit.
 • Al final de l’estada l’estudiant haurà d’aportar els justificants del viatge (bitllets) i haurà de signar una declaració jurada. En cas contrari, se li descomptaran els 50€ del pagament final de la beca Erasmus+ Estudis.

Ajuts per a estudiants amb menys oportunitats

A més de la Beca Erasmus+ Estudis, el següent perfil d’alumnat seleccionat rebrà una quantitat de 250€ mensuals amb un màxim de 7 mesos:

 • Els/les estudiants que hagin gaudit el curs 2021-2022 d’una beca de Caràcter general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o una beca del Departament d’Educació del País Basc.
 • Els estudiants que tenen necessitats especials i hagin acreditat una discapacitat reconeguda i qualificada legalment d’un grau igual o superior al 33%.
 • Els estudiants que acreditin tenir la condició de refugiat o amb dret a protecció subsidiària o haver presentat sol·licitud de protecció internacional a Espanya.

 

Ajut addicional per estudiants amb necessitats especials

A més de l’ajut mensual de 250€/mes explicat en l’apartat anterior, els estudiants seleccionats que tenen necessitats especials, i hagin acreditat una discapacitat reconeguda i qualificada legalment d’un grau igual o superior al 33%, podran participar en la convocatòria d’ajuts següent: http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/necessitats_especials.html

 

Ajuts addicionals

L’alumnat pot sol·licitar també els ajuts addicionals que s’especifiquen a continuació:

  Translate »