Hi ha ajuts econòmics?

 • Ajut ERASMUS+ Estudis: ajuda per un màxim de 7 mesos. L’adjudicació serà automàtica amb l’obtenció de la plaça. Són ajuts establerts pel SEPIE, que dependran del nivell de vida del país de destinació:
      • Països amb nivell de vida superior (Grup 1): Irlanda 300€ al mes.
      • Països amb nivell de vida mitjana (Grup 2): Bèlgica, Xipre, Itàlia i Portugal 250€ al mes.
      • Països amb nivell de vida inferior (Grup 3): Polònia 200€ al mes.
 • Els alumnes que han gaudit d’una Beca general del MECD el curs anterior: ajut mensual addicional de 200€ al mes.
 • Els alumnes amb discapacitat reconeguda i qualificada legalment d’un grau igual o superior al 33% poden participar a la convocatòria especial de SEPIE (ajuts per cobrir les despeses extraordinàries de canviar d’universitat, ciutat i país).
 • Ajuts AGAUR: Beca MOBINT de la Generalitat de Catalunya.
 • Beques Santander Erasmus.
Translate »