Hi ha ajuts econòmics?

La informació detallada a continuació fa referència a la convocatòria Erasmus+ Estudis del curs 24/25.

 

BECA ERASMUS+ ESTUDIS

Beca mensual directament associada a l’assignació de la plaça Erasmus+ Estudis. Aquest ajut preveu diferents quantitats segons el país de destinació:

Grup Països Finançament
Grup 1 Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit i Suècia. 350€/mes
Grup 2 Àustria, Alemanya, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal i Xipre. 300€/mes
Grup 3 Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, Txèquia, Macedònia del Nord, Romania, Sèrbia i Turquia. 250€/mes

Aquest finançament s’otorga per una estada mínima de 3 mesos i màxima de 10. Les estades de durada superior no rebran finançament per la diferència de mesos.

Per gaudir de l’ajut Erasmus+ Estudis caldrà realitzar tots els tràmits pertinents un cop assignada la plaça.

 

Ajuts per viatge “ecològic”

Aquell alumnat que acrediti desplaçament al país de destí amb un mitjà de transport “ecològic” gaudirà d’un ajut complementari de 50€ i, si correspon, fins a 4 dies de beca addicional per cobrir despeses de viatge.

Requisits:

 • Viatge d’anada i tornada en tren, bus, vaixell i/o cotxe compartit.
 • Al final de l’estada, l’estudiant haurà d’aportar justificació documental del caràcter ecològic del desplaçament, juntament amb una declaració jurada i el certificat d’estada. En cas contrari, se li descomptaran els 50€ del pagament final de la beca Erasmus+ Estudis.

Ajuts per a estudiants amb menys oportunitats

A més de la Beca Erasmus+ Estudis, el següent perfil d’alumnat rebrà una quantitat de 250€ mensuals addicionals:

 • Estudiants que hagin gaudit el curs 2023-2024 d’una beca de Caràcter general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o una beca del Departament d’Educació del País Basc.
 • Estudiants que tenen necessitats especials i hagin acreditat una discapacitat reconeguda i qualificada legalment d’un grau igual o superior al 33%. Addicionalment, aquests/es estudiants també podran participar en la convocatòria d’ajuts següent: http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/necessitats_especials.html
 • Estudiants que formin part del Programa de suport als refugiats.
 • Estudiants que pertanyin a un dels col·lectius de protecció especial: víctimes d’actes terroristes, de violència masclista en l’àmbit de la parella o de violència masclista fora de l’àmbit de la parella.
 • Estudiants beneficiaris de la prestació de l’ingrés mínim vital.
 • Estudiants que tinguin el reconeixement de família nombrosa categoria general, categoria especial o família nombrosa amb ajut.

En cas de pertànyer a més d’un dels col·lectius anteriors, es rebrà, a més, un ajut complementari únic de 250€.

 

Ajuts addicionals

Tot l’alumnat pot sol·licitar els ajuts addicionals que s’especifiquen a continuació:

 • Ajuts AGAUR: Beca MOBINT. La Generalitat de Catalunya s’encarrega de la convocatòria i la gestió d’aquestes beques. Consulta aquí la convocatòria.
 • Beques Santander Erasmus. Iniciativa conjunta del Banco Santander i CRUE universidades españolas. La Universitat de Barcelona s’encarrega de la convocatòria i la gestió d’aquestes beques. Consulta aquí la convocatòria: https://app.santanderopenacademy.com/es/program/becas-santander-para-erasmus-2024-2025
  Translate »