Preguntes més freqüents

L’Escola va iniciar la programació d’aquest ensenyament oficial el curs 2019/20 adaptant-se a les tendències del mercat i a les recomanacions de l’Agència de Qualitat Universitària.

El DOGC Núm. 8024 – 16.02.2020 va publicar la Resolució d’aprovació del Departament d’Empresa i Coneixement EMC/ 3416/2019.

L’ensenyament està inscrit amb el codi 2503827 al Registre d’Universitats, Centres i Titulacions (RUCT),  BOE núm. 134 de 13.05.2020.

 

  1. L’Escola Superior de Relacions Públiques ha canviat la seva seu?

Anteriorment, l’Escola Superior de Relacions Públiques tenia la seva seu dins del Recinte de l’Escola Industrial de la Diputació de Barcelona. A partir del curs 2019/2020, s’ha traslladat al carrer Sepúlveda 50 de Barcelona en un edifici històric completament remodelat, situat molt a la vora de Plaça Espanya i l’estació de Sants.

 

  1. Què vol dir que l’Escola és un centre adscrit a la UB?

Que l’activitat acadèmica que desenvolupa està tutelada per la Universitat de Barcelona.

 

  1. És un centre públic o privat?

L’Escola Superior de Relacions Públiques és un centre privat adscrit a una universitat pública: la Universitat de Barcelona.

La Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas és la fundació privada titular de l’Escola.

 

  1. Com s’accedeix al Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting?

Necessàriament, amb l’assignació de l’Oficina d’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya després que l’estudiant formalitzi la seva preinscripció universitària.

 

  1. Hi ha altres vies d’accés?

En cas d’haver iniciat uns altres estudis universitaris oficials, es pot demanar un trasllat d’expedient directament al centre.

 

  1. Què és el que determina la nota de tall?

Depèn del nombre d’estudiants que sol·liciten l’ensenyament i centre aquell curs acadèmic,  i de les places que aquest ofereix  (en el nostre cas 150).

         6.1. Curs 2021-22: la nota de tall és 9,522

         6.2. En el nostre ensenyament, l’estudiant resulta beneficiat si  s’avalua de les matèries amb millor ponderació en la             Fase Específica de les PAAU: 

Ponderació de les matèries de batxillerat per al Grau de Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting (UB) 2021
Cultura audiovisual Disseny Economia de l’empresa Fonaments de les arts Geografia Grec Història de l’art Llatí Literatura catalana Literatura castellana Matemàtiques Matemàtiques aplicades a les CC.SS. Altres
0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0
FONT: Oficina d’Accés a la Universitat. Consell Interuniversitari de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

 

  1. Com es comunica l’Escola amb l’alumnat de nou accés?

El centre informa a l’alumnat assignat a través del correu electrònic que l’estudiant va indicar en la seva preinscripció universitària.

 

  1. Hi ha Jornades de Portes Obertes?

A causa de la pandèmia, les Jornades de Portes Obertes es realitzen particularment. Truqueu al centre per concertar entrevista.

 

  1. Com s’organitzen les assignatures del grau?

Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting tenen una càrrega lectiva similar. Durant el darrer curs l’estudiant pot especialitzar-se en una d’elles.

 

  1. Com s’organitza la docència?

Es programa en dos semestres dins d’un calendari establert que contempla activitat lectiva i avaluacions. El Centre estableix dos torns:

  • Matí, de 9 a 13:15 hores.
  • Tarda, de 15 a 19:15 hores.

 

  1. Com funciona l’optativitat?

A quart curs,  l’estudiant tria 48 crèdits entre una oferta total de 132 crèdits, combinant les assignatures de la manera que més li convingui.

 

  1. Què vol dir optatives d’especialització i de professionalització?
  • Les optatives d’especialització focalitzen l’aprenentatge en una branca concreta: Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting.
  • Les optatives de professionalització donen les eines necessàries per a una fàcil transició al món laboral. Inclou recursos TIC i formació per a la creació d’empreses, així com els programes de mobilitat (nacional i internacional) i pràctiques externes.

 

  1. Hi ha programa de pràctiques a les empreses?

Sí i molt ampli. Per tal que l’alumnat pugui acreditar experiència professional al finalitzar els estudis, s’ofereix una extensa oferta de pràctiques en més de 200 empreses i institucions.

 

  1. Hi ha programa de mobilitat?

Sí. L’Escola té signats 16 acords d’intercanvi de mobilitat nacional i internacional. Programes SICUE per a les universitats espanyoles; ERASMUS+ per a universitats de països membres de la Unió Europea; i un conveni Global Faculty UB amb Llatinoamèrica.

 

  1. Què és el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) ?

És un servei d’acompanyament integral de l’estudiant que li dóna suport en qüestions acadèmiques, personals i de pràctiques externes. Inclou un pla d’acció tutorial i servei d’acollida als nous estudiants. 

 

  1. Quins són els preus la modalitat de pagament de la matrícula del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting?

Els preus actualitzats es poden consultar en la pàgina web del centre. Hi ha diferents modalitats de pagament fraccionat.

 

  1. A quins serveis correspon la taxa addicional obligatòria que estableix la UB?

La Universitat de Barcelona determina una taxa en concepte de tutela acadèmica. Els seus serveis es poden gaudir a través del  carnet UB, el qual dóna accés a tots els avantatges dels que pot disposar qualsevol alumne de la Universitat de Barcelona i, a més a més:

  • Xarxa de Biblioteques UB
  • Servei d’Esports UB
  • Escola d’Idiomes Moderns
  • Espai d’1Tb al OneDrive
  • Opció gratuïta d’Office 365.

 

  1. Els estudiants del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de l’escola es poden acollir al programa de Beques Generals del Ministerio Educación y Formación Profesional?

Sí. És una titulació oficial reconeguda. Es sol·licita en el format i termini que estableix el Ministerio cada curs acadèmic.

 

Translate »