Preguntes més freqüents

 1. Què vol dir que l’Escola és un centre adscrit a la UB?

Que l’activitat acadèmica que desenvolupa està tutelada per la Universitat de Barcelona.

 

 1. És un centre públic o privat?

L’Escola Superior de Relacions Públiques és un centre privat, adscrit a una universitat pública: la Universitat de Barcelona. La Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas és la fundació privada titular de l’Escola.

 

 1. És un títol oficial el Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting?

Sí. L’ensenyament està aprovat pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya,  Resolució EMC/3416/2019 (DOGC 8024 de 16.02.20); i inscrit amb el codi 2503827 al Registre d’Universitats, Centres i Titulacions (RUCT), (BOE núm. 134 de 13.05.2020).

 

 1. Com s’accedeix al Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting?

Necessàriament per assignació de l’Oficina d’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya després que l’estudiant formalitzi la seva preinscripció universitària.

 

 1. Hi ha altres vies d’accés?

En cas d’haver iniciat uns altres estudis universitaris oficials, es pot demanar un trasllat d’expedient directament al centre.

 

 1. Què és el que determina la nota de tall?

Les places disponibles (150 en el nostre cas) i del nombre d’estudiants que sol·liciten l’ensenyament i centre en aquell curs acadèmic.

6.1.  El curs 2023-24, la nota de tall en primera assignació PAU/CFGS va ser 8,802.

6.2. En el nostre ensenyament, l’estudiant resulta beneficiat si s’avalua de les matèries amb millor ponderació en la Fase Específica de les PAU:

Ponderació de les matèries de batxillerat per al Grau de Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting (UB) 2023
Cultura audiovisual Disseny Economia de l’empresa Fonaments de les arts Geografia Grec Història de l’art Llatí Literatura catalana Literatura castellana Matemàtiques Matemàtiques aplicades a les CC.SS. Altres
0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0
FONT: Oficina d’Accés a la Universitat. Consell Interuniversitari de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
 1. Com es comunica l’Escola amb l’alumnat de nou accés?

Informem a l’alumnat assignat a partir de les dades que heu facilitat a la seva preinscripció universitària (telèfon i correu electrònic).

 

 1. Com s’organitza la docència?

Es programa en dos semestres dins d’un calendari establert que contempla activitat lectiva i avaluacions. El Centre estableix dos torns de classes:

– Torn Matí: de 9 a 13:15 hores.

– Torn Tarda: de 15 a 19:15 hores.

  

 1. Com s’assigna torn?

Per rigorós ordre de matrícula, assignació  universitària, i nota.

 

 1. Com funciona la Metodologia docent?

Es posa a disposició de l’alumnat la totalitat de materials necessaris pel desenvolupament formatiu. El sistema permet verificar en tot moment el nivell d’aprenentatge mitjançant un sistema d’autoavaluació automatitzat.

 

 1. Com s’organitzen les assignatures del grau?

Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting tenen una càrrega lectiva similar. Un 10% correspon a altres ciències socials.

 

 1. Com funciona l’optativitat?

L’estudiant ha de cursar un total de 48 crèdits a triar entre una oferta que pot superar els 200 crèdits anuals.

 

 1. Què són els workshops?

Activitats acadèmiques variades que poden agrupar-se per superar crèdits optatius. Cada curs acadèmic se’n programen més de 50.

 

 1. Què vol dir optatives d’especialització i de professionalització?

– Les optatives d’especialització  focalitzen l’aprenentatge en una branca concreta: Publicitat, Relacions Públiques o Màrqueting.

– Les optatives de professionalització donen les eines necessàries per a una fàcil transició al món laboral. Inclou recursos TIC i formació per a la creació d’empreses, així com els programes de mobilitat (nacional i internacional) i pràctiques externes.

L’estudiant pot matricular la combinació d’assignatures que més li convingui.

 

 1. Hi ha programa de pràctiques a les empreses?

Sí, i molt ampli. Per tal que l’alumnat pugui acreditar experiència professional al finalitzar els estudis, s’ofereix una extensa oferta de pràctiques en més de 200 empreses i institucions.

 

 1. Hi ha programa de mobilitat?

Sí. L’Escola té signats 16 acords d’intercanvi de mobilitat nacional i internacional. Programes SICUE per a les universitats espanyoles; ERASMUS+ per a universitats de països membres de la Unió Europea.  

 

 1. Què és el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)?

És un servei d’acompanyament integral de l’estudiant que li dóna suport en qüestions acadèmiques, personals i de pràctiques externes. Inclou un Pla d’Acció Tutorial (PAT), i servei d’acollida als nous estudiants. 

 

 1. Quins són els preus i la modalitat de pagament de la matrícula del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting?

Consultar a Preu i Documentació de Matrícula

 

 1. A quins serveis corresponen les despeses i taxa UB?

La Universitat de Barcelona determina unes despeses i una taxa UB en concepte de tutela acadèmica. Els seus serveis es poden gaudir a través del carnet UB, el qual dóna accés a tots els avantatges del que pot disposar qualsevol alumne de la Universitat de Barcelona i, a més a més: Xarxa de Biblioteques UB, Servei d’Esports UB i Escola d’Idiomes Moderns.

 

 1. Els estudiants del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de l’Escola es poden acollir al programa de Beques Generals del Ministerio Educación y Formación Profesional?

Sí, és una titulació oficial reconeguda. Es sol·licita en el format i termini que estableix el Ministerio cada curs acadèmic.

 

 1. Hi ha Jornades de Portes Obertes?

S’organitzen sessions per als futurs estudiants universitaris. Hi ha un formulari d’inscripció habilitat a la web.

Translate »