Preguntes més freqüents

 1. Com s’accedeix al Màster Universitari en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques?

L’estudiant ha de realitzar la seva preinscripció a través d’un formulari i acreditar la titulació d’accés. Es formalitza la matrícula un cop sigui admès/a per la Comissió d’entre totes les candidatures rebudes i a partir dels criteris establerts.

 

 1.  És oficial el Màster Universitari en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques?

Sí, es tracta d’una titulació oficial de 60 crèdits ECTS impartida en un curs acadèmic.

Codi Registre Universitats Centres i Títols 4317460

 

 1. Com funciona la metodologia docent?

L’alumnat té a la seva disposició la totalitat de materials necessaris pel desenvolupament formatiu. També li permet verificar en tot moment el seu nivell d’aprenentatge mitjançant un sistema d’autoavaluació automatitzat.

 

 1. El Màster es pot cursar en dos formats, com triar presencial o a distància?

Si els horaris de treball són variables o directament incompatibles amb les classes, si es resideix lluny de Barcelona, ​​si es vol fer pràctiques en empreses la millor opció és el format a distància. L’alumnat disposa de tots els materials docents (textos i material audiovisual) amb la totalitat dels continguts de cadascuna de les assignatures, a més té a la seva disposició elements d’autoavaluació que li permeten conèixer en qualsevol moment el seu grau de comprensió dels continguts.

En ambdues modalitats hi ha un seguiment per part de la/del docent responsable de l’assignatura; i també es tindrà accés al Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE).

 

 1. Es pot sol·licitar modificar el format (presencial/online) un cop iniciat el curs?

Sí, i serà acceptat en funció de les places disponibles.

 

 1. Què és el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)?

És un servei d’acompanyament integral de l’estudiant que li ofereix suport en qüestions acadèmiques, personals i de pràctiques externes. Inclou un pla d’acció tutorial i servei d’acollida a les/als noves/nous estudiants.

 

 1. Què són els Complements de Formació?

Es tracta de dues matèries (Fonaments de la Comunicació i Relacions Públiques i Aplicació Professional a  la Comunicació i les Relacions Públiques) de 6 crèdits ECTS cada una que han de cursar obligatòriament les/els alumnes que es matriculin en el Màster provinents de titulacions no afins. Suposen la base teòrica prèvia als continguts del Màster.

 

 1. Com funciona l’optativitat?

Cal cursar 2 assignatures optatives, entre una oferta total de 4.
L’estudiant rep acompanyament per tal d’escollir les assignatures optatives. Es fa una valoració conjunta i se l’orienta en funció del que és més pedagògicament adequat pel seu perfil acadèmic i professional.

 

 1. Hi ha programa de pràctiques externes?

Sí i molt ampli. Dins l’assignatura optativa Taller Pràctic en Direcció de Comunicació i Estratègia en RP es gestiona una extensa oferta de pràctiques en més de 200 empreses i institucions a Barcelona ciutat i àrea metropolitana per tal que l’alumnat pugui acreditar experiència professional al finalitzar els estudis.

 

 1. Quins són els preus de la matrícula del Màster Universitari en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques?

Els preus actualitzats es poden consultar a l’apartat “Preu i beques” de la pàgina web de centre. Hi ha diferents modalitats de pagament únic i fraccionat.

 

 1. Els/les estudiants del Màster Universitari en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques de l’Escola es poden acollir al programa de Beques Generals del Ministeri d’Educació i Formació Professional?

Sí, perquè és una titulació oficial reconeguda. Es sol·licita a través de la pàgina web del Ministeri.

 

 1. Quines són les sortides professionals?
 • Direcció de Comunicació i Estratègia.
 • Direcció de Relacions Públiques.
 • Direcció de Relacions Institucionals.
 • Direcció de Comunicació Interna.
 • Responsable de Projectes de Comunicació i Estratègics.
 • Cap de Premsa / Relació amb els Mitjans de Comunicació.
 • Responsable de Projectes Digitals.
 • Consultoria en Relacions Institucionals / Public Affairs.
 • Direcció de Gabinets de Presidència.
 • Event Planners / Event Managers.
 • I si et vols seguir formant, t’atorguem una beca per accedir al Doctorat Internacional de l’Escola de Doctorat J. H. Newman de la Universitas Europaea (eUniv).

 

Translate »