RGPD

RGPD: En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP), titular de l’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, és el responsable del tractament de les dades que ens faciliteu. S’empraran amb l’única finalitat d’atendre els compromisos derivats dels tipus de relació acadèmica, laboral, professional i/o comercial que mantenim o que puguem establir més endavant i seran cedides a aquells organismes que sigui preceptiu. Us informem que podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el Delegat de Protecció de Dades adreçant-vos a: rgpd@esrp.net

Translate »