DADES I INDICADORS
Oferta, demanda i matrícula Captació, admissió i matriculació Complements formatius Planificació i gestió docent Desenvolupament de l’ensenyament
Gestió de les pràctiques externes Gestió de la mobilitat i de la internacionalització de l’estudiant Resultats Orientació a l’estudiant

Màster en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques

 

GESTIÓ DE LA MOBILITAT I DE LA INTERNACIONALITZACIÓ DE L’ESTUDIANT
Curs Valor
Estudiants estrangers en Programes de Mobilitat Internacional: Incoming

 • Erasmus+ Estudis
 • Convenis Específics (fins al curs 20/21)
 • Global Faculty UB (a partir del curs 21/22)
% d’estudiants estrangers en Programes de Mobilitat Internacional respecte al nombre total d’estudiants matriculats a l’ensenyament. 2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Estudiants de la UB-ESRP en Programes de Mobilitat Internacional: Outgoing

 • Erasmus+ Estudis
 • Convenis Específics (fins al curs 20/21)
 • Global Faculty UB (a partir del curs 21/22)
% d’estudiants de la UB-ESRP en Programes de Mobilitat Internacional respecte al nombre total d’estudiants matriculats a l’ensenyament. 2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Taxa de Mobilitat Internacional:

 • Erasmus+ Estudis
 • Convenis Específics (fins al curs 20/21)
 • Global Faculty UB (a partir del curs 21/22)
% d’estudiants graduats en el darrer curs acadèmic que varen participar en Programes de Mobilitat Internacional durant el temps dels seus estudis respecte al nombre total d’estudiants graduats. 2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Estudiants d’universitats espanyoles en Programes de Mobilitat Nacional: Entrades

 • SICUE
% d’estudiants d’altres universitats espanyoles en Programes de Mobilitat Nacional respecte al nombre total d’estudiants matriculats a l’ensenyament. 2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Estudiants d’universitats espanyoles en Programes de Mobilitat Nacional: Sortides

 • SICUE
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Taxa de Mobilitat Nacional. %  d’estudiants graduats en el darrer curs acadèmic que varen participar de Programes de Mobilitat Nacional durant el temps dels seus estudis respecte al nombre total d’estudiants graduats. 2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Taxa de Mobilitat Global: Nacional i Internacional

 • Erasmus+ Estudis
 • Convenis Específics (fins al curs 20/21)
 • Global Faculty UB (a partir del curs 21/22)
 • SICUE
%  d’estudiants graduats en el darrer curs acadèmic que varen participar de Programes de Mobilitat Nacional  i internacional durant el temps dels seus estudis respecte al nombre total d’estudiants graduats. 2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Nombre Convenis de Mobilitat Internacional Actius
 • Erasmus+ Estudis
 • Convenis Específics (fins al curs 20/21)
 • Global Faculty UB (a partir del curs 21/22)
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Nombre Convenis de Mobilitat Nacional Actius
 • SICUE
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Nombre Convenis de Mobilitat Internacional i Nacional Actius
 • Erasmus+ Estudis
 • Convenis Específics (fins al curs 20/21)
 • Global Faculty UB (a partir del curs 21/22)
 • SICUE
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
Translate »