PÀGINES
Dades Generals Captació, admissió i matriculació Professorat Planificació i gestió docent Desenvolupament de l’ensenyament
Gestió de les pràctiques externes Gestió de la mobilitat i de la internacionalització de l’estudiant Resultats Orientació a l’estudiant

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

GESTIÓ DE LA MOBILITAT I DE LA INTERNACIONALITZACIÓ DE L’ESTUDIANT
Curs Valor

Estudiants estrangers en Programes de Mobilitat Internacional: Incoming

 • Erasmus+ Estudis
 • Convenis Específics (fins al curs 20/21)
 • Global Faculty UB (a partir del curs 21/22)
% d’estudiants estrangers en Programes de Mobilitat Internacional respecte al nombre total d’estudiants matriculats a l’ensenyament. 19/20 No correspon: n-3, n-2 i n-1
20/21
21/22
22/23 0,5%
23/24 No correspon

Estudiants de la UB-ESRP en Programes de Mobilitat Internacional: Outgoing

 • Erasmus+ Estudis
 • Convenis Específics (fins al curs 20/21)
 • Global Faculty UB (a partir del curs 21/22)
% d’estudiants de la UB-ESRP en Programes de Mobilitat Internacional respecte al nombre total d’estudiants matriculats a l’ensenyament. 19/20 No correspon: n-3, n-2 i n-1
20/21
21/22
22/23 3,5%
23/24

No correspon

Taxa de Mobilitat Internacional:

 • Erasmus+ Estudis
 • Convenis Específics (fins al curs 20/21)
 • Global Faculty UB (a partir del curs 21/22)
% d’estudiants graduats en el darrer curs acadèmic que varen participar en Programes de Mobilitat Internacional durant el temps dels seus estudis respecte al nombre total d’estudiants graduats. 19/20 No correspon: n-3, n-2 i n-1
20/21
21/22
22/23 18,6%
23/24

No correspon

Estudiants d’universitats espanyoles en Programes de Mobilitat Nacional: Entrades

 • SICUE
% d’estudiants d’altres universitats espanyoles en Programes de Mobilitat Nacional respecte al nombre total d’estudiants matriculats a l’ensenyament. 19/20 No correspon: n-3, n-2 i n-1
20/21
21/22
22/23 1%
23/24

No correspon

Estudiants d’universitats espanyoles en Programes de Mobilitat Nacional: Sortides

 • SICUE
19/20 No correspon: n-3, n-2 i n-1
20/21
21/22
22/23 1,2%
23/24

No correspon

Taxa de Mobilitat Nacional. %  d’estudiants graduats en el darrer curs acadèmic que varen participar de Programes de Mobilitat Nacional durant el temps dels seus estudis respecte al nombre total d’estudiants graduats. 19/20 No correspon: n-3, n-2 i n-1
20/21
21/22
22/23 6,2%
23/24

No correspon

Taxa de Mobilitat Global: Nacional i Internacional

 • Erasmus+ Estudis
 • Convenis Específics (fins al curs 20/21)
 • Global Faculty UB (a partir del curs 21/22)
 • SICUE
%  d’estudiants graduats en el darrer curs acadèmic que varen participar de Programes de Mobilitat Nacional  i internacional durant el temps dels seus estudis respecte al nombre total d’estudiants graduats. 19/20 No correspon: n-3, n-2 i n-1
20/21
21/22
22/23 24,8%
23/24

No correspon

Nombre Convenis de Mobilitat Internacional Actius
 • Erasmus+ Estudis
 • Convenis Específics (fins al curs 20/21)
 • Global Faculty UB (a partir del curs 21/22)
19/20 12
20/21 12
21/22 12
22/23 11
23/24 No Correspon
Nombre Convenis de Mobilitat Nacional Actius
 • SICUE
19/20 4
20/21 4
21/22 4
22/23 5
23/24 No Correspon
Nombre Convenis de Mobilitat Internacional i Nacional Actius
 • Erasmus+ Estudis
 • Convenis Específics (fins al curs 20/21)
 • Global Faculty UB (a partir del curs 21/22)
 • SICUE
19/20 16
20/21 16
21/22 16
22/23 16
23/24 No Correspon
Translate »