DADES I INDICADORS
Oferta, demanda i matrícula Captació, admissió i matriculació Complements formatius Planificació i gestió docent Desenvolupament de l’ensenyament
Gestió de les pràctiques externes Gestió de la mobilitat i de la internacionalització de l’estudiant Resultats Orientació a l’estudiant

Màster en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques

GESTIÓ DE LES PRÀCTIQUES
Curs Valor
Valoració dels estudiants de les pràctiques no curriculars realitzades 21/22 No correspon  (n-3)
22/23 No correspon  (n-2)
23/24 No correspon  (n-1)
24/25 Disponibles en (n)
Valoració dels tutors en relació als estudiants de pràctiques no curriculars 21/22 No correspon  (n-3)
22/23 No correspon (n-2)
23/24 No correspon (n-1)
24/25 Disponibles en (n)
Taxa d’estudiants que realitzen pràctiques externes no curriculars 21/22 No correspon (n-3)
22/23 No correspon (n-2)
23/24 No correspon (n-1)
24/25 Disponible en (n)
Valoració dels estudiants de les pràctiques realitzades curriculars 21/22 No correspon (n-3)
22/23 No correspon (n-2)
23/24 No correspon (n-1)
24/25 Disponible (n)

Valoració dels tutors de les pràctiques curriculars

 

21/22 No correspon (n-3)
22/23 No correspon (n-2)
23/24 No correspon (n-1)
24/25 Disponible en (n)
Taxa d’estudiants que realitzen pràctiques externes curriculars 21/22 No correspon (n-3)
22/23 No correspon (n-2)
23/24 No correspon (n-1)
24/25 Disponible en (n)
Estudiants de la cohort que han superat les pràctiques externes 21/22 No correspon (n-3)
22/23 No correspon (n-2)
23/24 No correspon (n-1)
24/25 Disponible en (n)
Estudiants que realitzen les pràctiques externes  la Universitat 21/22 No correspon (n-3)
22/23 No correspon (n-2)
23/24 No correspon (n-1)
24/25 Disponible en (n)
Estudiants que realitzen les pràctiques externes fora de la Universitat 21/22 No correspon (n-3)
22/23 No correspon (n-2)
23/24 No correspon (n-1)
24/25 Disponible en (n)
Translate »