El programa Erasmus + Pràctiques és un programa de la Unió Europea per a la realització de pràctiques en institucions i empreses de 33 països participants en el programa (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia).

Cal que l’estudiant contacti directament amb una institució o empresa.

L’estada de pràctiques tindrà reconeixement acadèmic per part de la Universitat.

  1. Convocatòries 2017-18, per a estudiants que es graduïn al juny o setembre (estades de l'1 de setembre-17 a l'1 de setembre-18): Consulteu en el següent enllaç NOU!
    Formulari de sol·licitud: enllaç
  2. Convocatòries 2016-17 (estades de 2 i 3 mesos entre l'1 de juny i el 15 de setembre-17): Consulteu en el següent enllaç NOU!
    Formulari de sol·licitud: enllaç