Assignatures Optatives
Docència programada al Primer Semestre Docència programada al Segon Semestre
Programada docència especial
Horaris
Primer Semestre Segon Semestre
Docència Especial
Convocatòria d'exàmens - Assignatures Optatives
Primer Semestre
tancament d'avaluació continuada i avaluació única
Segon Semestre
tancament d'avaluació continuada i avaluació única
Primer Semestre: Reavaluació Segon Semestre: Reavaluació

 

 

Les notes es publicaran dins de l’aula virtual Moodle, en l’espai de qualificacions de cada assignatura.