Convocatòria d'exàmens - Assignatures primer curs
Primer Semestre:
tancament d'avaluació continuada i avaluació única
Segon Semestre:
tancament d'avaluació continuada i avaluació única
Primer Semestre: Reavaluació Segon Semestre: Reavaluació

 

Convocatòria extraordinària de final d'estudis
(Veure requisits)

A tots els alumnes que compleixin els requisits i sol·licitin aquesta convocatòria extraordinària de final d'estudis, se'ls convoca en aquesta data:
Divendres 23 de febrer de 2018 a les 14 hores