Assignatures de 3r curs (cinquè i sisè semestre)
Primer Semestre Segon Semestre
Horaris
Primer Semestre Segon Semestre
Docència Especial
Calendari Tutories Pràctiques
Convocatòria d'exàmens - Assignatures tercer curs
Primer Semestre:
tancament d'avaluació continuada i avaluació única
Segon Semestre:
tancament d'avaluació continuada i avaluació única
Primer Semestre: Reavaluació Segon Semestre: Reavaluació

 

Convocatòria extraordinària de final d'estudis
(Veure requisits)

A tots els alumnes que compleixin els requisits i sol·licitin aquesta convocatòria extraordinària de final d'estudis, se'ls convoca en aquesta data:
Divendres 23 de febrer de 2018 a les 14 hores

Les notes es publicaran dins de l’aula virtual Moodle, en l’espai de qualificacions de cada assignatura.