Calendari acadèmic segon curs - Nou curs 2017-2018
Matrícula
del 3 al 10 de juliol de 2017
Modificacions de matrícula
1r Període de l'1 al 5 de setembre de 2017
2n Període del 2 al 15 de gener de 2018
Canvi de torn
1r Període fins a l’1 de setembre de 2017 a les 8,00 h
2n Període del 2 al 15 de gener de 2018
Docència
Docència curs 2017-2018: del 12 de setembre de 2017 al 16 de maig de 2018
Primer semestre del 12 de setembre de 2017 al 15 de desembre de 2017
Segon semestre del 8 de febrer de 2018 al 16 de maig de 2018
Períodes de docència especial
(tallers i/o assignatures semipresencials optatives)
Consulteu plans docents i horaris
Assignatures semipresencials (optatives) -Sistemes d'Organització Política i Administrativa: del 18 al 22 de desembre de 2017
Tallers format intensiu:
Docència setmanal, dins dels períodes
del 18 al 22 de desembre de 2017
del 22 al 26 de gener de 2018
del 29 de gener al 2 de febrer de 2018
del 4 al 8 de juny de 2018
de l’11 al 15 de juny de 2018
Tallers format extensiu Docència semestral (1r o 2n semestre)
Tallers format semipresencial Docència presencial (un dia) i docència online
Exàmens
Tancament avaluació continuada i avaluació única / reavaluacions
Primer semestre Avaluació del 8 al 19 de gener de 2018
Reavaluacions del 5 al 7 de febrer de 2018
Segon semestre Avaluació del 22 de maig a l’1 de juny 2018
Reavaluacions del 18 al 19 de juny de 2018
Períodes sense docència
No hi ha docència, però l'Escola estarà oberta els dies laborables
Primer semestre 13 d'octubre de 2017
7 de desembre de 2017
Nadal: des del 23 de desembre 2017 fins al 7 de gener de 2018
Segon semestre Treball autònom (sense docència): 17 i 18 de maig de 2018
Festius (anual)
11 de setembre de 2017 (Diada Nacional de Catalunya)
25 de setembre de 2017 (Diada de la Mercè)
12 d'octubre de 2017 (Dia del Pilar).
1 de novembre de 2017 (Tots Sants).
6 de desembre de 2017 (Dia de la constitució).
8 de desembre de 2017 (Dia de la Immaculada).
Pasqua des del 26 de març al 2 d'abril de 2018 (ambdós inclosos).
1 de maig de 2018 (Dia del Treball)
21 de maig de 2018 (Pasqua Granada).
24 de juny de 2018 (Festa de Sant Joan)

 

 Calendari acadèmic tercer curs - Nou Curs 2017-2018
Matrícula
del 3 al 10 de juliol de 2017
Modificacions de matrícula
1r Període de l'1 al 5 de setembre de 2017
2n Període del 2 al 15 de gener de 2018
Canvi de torn
1r Període fins a l’1 de setembre de 2017 a les 8,00 h
2n Període del 2 al 15 de gener de 2018
Docència
Docència curs 2017-2018: del 12 de setembre de 2017 al 16 de maig de 2018
Primer semestre del 12 de setembre de 2017 al 15 de desembre de 2017
Segon semestre del 8 de febrer de 2018 al 16 de maig de 2018
Períodes de docència especial
(tallers i/o assignatures optatives)
Consulteu plans docents i horaris
Tallers format intensiu
Docència setmanal, dins dels períodes
del 18 al 22 de desembre de 2017
del 22 al 26 de gener de 2018
del 29 de gener al 2 de febrer de 2018
del 4 al 8 de juny de 2018
de l’11 al 15 de juny de 2018
Tallers format extensiu Docència semestral (1r o 2n semestre)
Tallers format semipresencials Docència presencial (un dia) i docència online
Assignatures semipresencials i/o de format extensiu+intensiu
(Optatives)
Semipresencials:

-Noves Tecnologies aplicades a les RRPP: del 18 al 22 de desembre de 2017 i 26 de gener de 2018

-Protocol: Teoria i Tècnica: del 18 al 22 de desembre de 2017 i del 22 al 26 de gener de 2018

-Sistemes d'Organització Política i Administrativa: del 18 al 22 de desembre de 2017

-Agenda Setting i Grups de Pressió: del 29 de gener al 2 de febrer de 2018

Extensiu+intensiu:

Lideratge i Formació d’Equips de Treball: 1r sem.+ intensiu del 18 al 22 de desembre de 2017
Exàmens
Tancament avaluació continuada i avaluació única / reavaluacions
Primer semestre Avaluació del 8 al 19 de gener de 2018
Reavaluacions del 5 al 7 de febrer de 2018
Segon semestre Avaluació del 22 de maig a l’1 de juny 2018
Reavaluacions 18 i 19 de juny de 2018
Períodes sense docència
No hi ha docència, però l'Escola estarà oberta els dies laborables
Primer semestre 13 d'octubre de 2017
7 de desembre de 2017
Nadal: des del 23 de desembre 2017 fins al 7 de gener de 2018
Segon semestre Treball autònom (sense docència): 17 i 18 de maig de 2018
Festius (anual)
11 de setembre de 2017 (Diada Nacional de Catalunya)
25 de setembre de 2017 (Diada de la Mercè)
12 d'octubre de 2017 (Dia del Pilar).
1 de novembre de 2017 (Tots Sants).
6 de desembre de 2017 (Dia de la constitució).
8 de desembre de 2017 (Dia de la Immaculada).
Pasqua des del 26 de març al 2 d'abril de 2018 (ambdós inclosos).
1 de maig de 2018 (Dia del Treball)
21 de maig de 2018 (Pasqua Granada).
24 de juny de 2018 (Festa de Sant Joan)