Calendari acadèmic quart curs  - Nou Curs 2017-2018
Matrícula
del 3 al 10 de juliol de 2017
Modificacions de matrícula
1r Període de l'1 al 5 de setembre de 2017
2n Període del 2 al 15 de gener de 2018
2 al 31 de gener de 2018 (per anul·lacions de Treball de Fi de Grau)
Canvi de torn
1r Període fins a l’1 de setembre de 2017 a les 8,00 h
2n Període del 2 al 15 de gener de 2018
Docència
Docència curs 2017-2018: del 4 de setembre de 2017 al 16 de maig de 2018
Primer semestre Docència especial:
-Metodologia de l’Activitat de RRPP i Metodologia de l’Activitat Publicitària: del 4 al 8 de setembre de 2017
- Presentació assignatura de Pràctiques: 15 de setembre de 2017
Resta de docència:
- del 12 de setembre de 2017 al 15 de desembre de 2017
Segon semestre del 8 de febrer de 2018 al 16 de maig de 2018
Períodes de docència especial
(tallers i/o assignatures optatives)
Consulteu plans docents i horaris
Assignatures obligatòries -presencial intensiu (Metodologies):
del 4 al 8 de setembre de 2017
-presentació assignatura de Pràctiques: 15 de setembre de 2017
Tallers format intensiu:
Docència setmanal, dins dels períodes
del 18 al 22 de desembre de 2017
del 22 al 26 de gener de 2018
del 29 de gener al 2 de febrer de 2018
del 4 al 8 de juny de 2018
de l’11 al 15 de juny de 2018
Tallers format extensiu Docència semestral (1r o 2n semestre)
Tallers format semipresencial Docència presencial (un dia) i docència online
Assignatures semipresencials i/o de format extensiu+intensiu
(Optatives)
Semipresencials:

-Noves Tecnologies aplicades a les RRPP: del 18 al 22 de desembre de 2017 i 26 de gener de 2018

-Protocol: Teoria i Tècnica: del 18 al 22 de desembre de 2017 i del 22 al 26 de gener de 2018

-Sistemes d'Organització Política i Administrativa: del 18 al 22 de desembre de 2017

-Agenda Setting i Grups de Pressió: del 29 de gener al 2 de febrer de 2018

Extensiu+intensiu:

Lideratge i Formació d’Equips de Treball: 1r sem.+ intensiu del 18 al 22 de desembre de 2017
Exàmens
Tancament avaluació continuada i avaluació única / reavaluacions
Primer semestre Avaluació del 8 al 19 de gener de 2018
Reavaluacions del 5 al 7 de febrer de 2018
Segon semestre Avaluació del 22 de maig a l’1 de juny 2018
Reavaluacions 18 i 19 de juny de 2018
Períodes sense docència
No hi ha docència, però l'Escola estarà oberta els dies laborables
Primer semestre 13 d'octubre de 2017
7 de desembre de 2017
Nadal: des del 23 de desembre 2017 fins al 7 de gener de 2018
Segon semestre Treball autònom (sense docència): 17 i 18 de maig de 2018
Festius (anual)
11 de setembre de 2017 (Diada Nacional de Catalunya)
25 de setembre de 2017 (Diada de la Mercè)
12 d'octubre de 2017 (Dia del Pilar).
1 de novembre de 2017 (Tots Sants).
6 de desembre de 2017 (Dia de la constitució).
8 de desembre de 2017 (Dia de la Immaculada).
Pasqua des del 26 de març al 2 d'abril de 2018 (ambdós inclosos).
1 de maig de 2018 (Dia del Treball)
21 de maig de 2018 (Pasqua Granada).
24 de juny de 2018 (Festa de Sant Joan)