És aconsellable el coneixement de llengua anglesa al nivell B2, indicat en el Marc Comú Europeu de Referència per a Llengües del Consell d’Europa.

Consultar el següent enllaç:

http://futurambidiomes.gencat.cat/