RECONEIXEMENT DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR EN EL
GRAU DE PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES (UB)

Els alumnes provinents d’un Cicle Formatiu de Grau Superior, que hagin obtingut plaça en l’ensenyament de Grau en Publicitat i Relacions Públiques, poden sol·licitar el reconeixement dels estudis cursats:  “Tràmits Administratius”.

Un cop formalitzada la petició, l’Escola l’estudiarà i, si procedeix, reconeixerà com a superada/des, determinada/es assignatura/es del pla d’estudis de l’ensenyament de grau.

Relació de correspondències
CFGS GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
Administració i Finances (LOE) (CFPS AGB0)
 • -RD 1584/2011 de 4 de novembre (BOE 15/12/2011)
 • 360390. Principis de Màrqueting (6 cr.) (OB)
 • 360420. Gestió Empresarial i Financera (6 cr.) (OB)
 • 360423. Recursos Humans (6 cr.) (OB)
Agència de viatges i gestió d’esdeveniments (LOE)
(CFPS HTA0)
 • RD 1254/2009 de 24 de juliol (BOE 05/09/2009)
 • Decret 163/2013 de 7 de maig (DOGC núm 6373, de 10/05/2013)
 • 361812. Protocol: teoria i tècnica (6 cr.) (OT)
Allotjaments turístics (LOE) (CFPS HTB0)
 • RD 1686/2007 de 14 de desembre (BOE 15/01/2008)
 • Decret 126/2013 de 5 de març
  (DOGC núm 6330, de 07/03/2013)
 • 361812. Protocol: teoria i tècnica (6 cr.) (OT)
 • 360427. Taller de publicitat i relacions públiques (6 cr.) (OB)
Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa (LOE) (CFPS IPA0)
 • RD 1685/2011 de 18 de novembre (BOE 27/12/2011)
 • 361812. Protocol: Teoria i Tècnica (6 cr.) (OT)
 • 360427. Taller de Publicitat i Relacions Públiques (6 cr.) (OB)
Comerç internacional (LOE) (CFPS CMB0)
 • RD 1574/2011 de 4 de novembre (BOE 13/12/2011)
 • 360390. Principis de màrqueting (6 cr.) (OB)
 • 360586. Anglès: expressió escrita (6 cr.) (OB)
 • 360424. Anglès: expressió oral (6 cr.) (OB)
 • 360427. Taller de publicitat i relacions públiques (6 cr.) (OB)
Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia (LOE) (CFPS AFA0)
 • RD 174/2013 de 8 de març (BOE 08/04/2013)
 • Ordre ENS/18/2017 de 8 de febrer (DOGC núm 7310, de 16/02/2017)
 • 361808. Noves Tecnologies aplicades a la Publicitat (6 cr.) (OT)
 • 360427. Taller de Publicitat i Relacions Públiques (6 cr.) (OB)
Gràfica Publicitària (LOE) (CFAS CGG0)
 • -RD 1431/2012 d’11 d’octubre (BOE 03/11/2012)
 • -Decret 245/2016 de 26 d’abril
 • (DOGC núm 7110, de 29/04/2016)

 • 360391. Teoria de la Publicitat (6 cr.) (OB)
 • 360427. Taller de Publicitat i Relacions Públiques (6 cr.) (OB)
Il·luminació, Captació i Tractament d’imatge (LOE) (CFPS ISB0)
 • RD 1686/2011 de 18 de novembre (BOE 27/12/2011)
 • Decret 197/2015, de 8 de setembre (DOGC núm 6954, de 10/09/2015)
 • 360427. Taller de Publicitat i Relacions Públiques (6 cr.) (OB)


Màrqueting i Publicitat (LOE) (CFPS CMD0)
 • -RD 1571/2011 de 4 de novembre (BOE 13/12/2011)
 • 360381. Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia (6 cr.) (FB)
 • 360390. Principis de Màrqueting (6 cr.) (OB)
 • 360400. Tècniques d’Investigació Sociològica (6 cr.) (OB)
 • 360419. Pla de Màrqueting (6 cr.) (OB)
Producció d'audiovisuals i espectacles (LOE) (CFPS ISD0)
 • RD 1681/2011 de 18 de novembre (BOE 16/12/2011)
 • 360427. Taller de publicitat i relacions públiques (6 cr.) (OB)
Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles (LOE) (CFPS ISA0)
 • RD 1680/2011 de 18 de novembre (BOE 16/12/2011)
 • 360427. Taller de publicitat i relacions públiques (6 cr.) (OB)
Administració i finances (LOGSE) (O252)
 • RD 1659/1994 de 30 de març (BOE 30/09/1994)
 • Annex del Decret 63/1996, de 6 de febrer
  (DOGC núm 2175, de 29/2/1996)
 • 360388. Principis d’economia (6 cr.) (OB)
 • 360420. Gestió empresarial i financera (6 cr.) (OB)
 • 360423. Recursos humans (6 cr.) (OB)
Arts plàstiques i disseny en gràfica publicitària (LOGSE) (5451)
 • RD 1456/1995 d’1 de setembre (BOE 06/10/1995)
 • Decret 137/1997, de 13 de maig
  (DOGC núm 2419, de 25/06/1997)
 • 360391. Teoria de la publicitat (6 cr.) (OB)
 • 360427. Taller de publicitat i relacions públiques (6 cr.) (OB)
Assessoria d'imatge personal (LOGSE) (1851)
 • RD 197/1996 de 9 de febrer (BOE 12/03/1996)
 • Annex del Decret 298/1999, de 9 de novembre (DOGC núm 3029, de 03/12/1999)
 • 360427. Taller de publicitat i relacions públiques (6cr.) (OB)
Gestió comercial i màrqueting (LOGSE) (O651)
 • RD 1651/1994 de 22 de juliol (BOE 28/09/1994)
 • Annex del Decret 60/1996, de 6 de febrer
  (DOGC núm 2175, de 29/02/1996)
 • 360390. Principis de màrqueting (6 cr.) (OB)
 • 360400. Tècniques d’investigació sociològica (6 cr.) (OB)
 • 360419. Pla de màrqueting (6 cr.) (OB)
Imatge (LOGSE) (1252)
 • RD 2033/1995 de 22 de desembre (BOE 02/02/1996)
  Annex del Decret 177/1997, de 22 de juliol
  (DOGC núm 2447, de 04/08/1997)
 • 360427. Taller de publicitat i relacions públiques (6cr.) (OB)
Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles (LOGSE) (1254)
 • RD 2034/1995 de 22 de desembre de 1995
  (BOE 03/02/1996)
 • Annex del Decret 199/1997, de 30 de juliol
  (DOGC núm 2459, de 21/08/1997)


 • 360427. Taller de publicitat i relacions públiques (6 cr.) (OB)
Altres CFGS
 • La correspondència es resoldrà a partir de les peticions presentades
 

Data de creació: 11 de març de 2014