Indicadors de Satisfacció

El centre rep i valora les dades de satisfacció dels diferents col·lectius d’interès en relació a aspectes acadèmics diversos. Les dades s’obtenen, principalment, a través d’enquestes gestionades per òrgans i entitats diferents.

Cada semestre l’alumnat omple unes enquestes d’opinió en línia en relació a la planificació de les assignatures i l’acció docent del professorat, gestionades des de la Unitat de Gestió Acadèmica i Docent i organitzades per l’equip directiu del centre. D’altra banda, la institució gestiona una enquesta que fa referència a l’opinió sobre els serveis i aspectes més generals del centre i les titulacions. Finalment, amb l’acord de totes les universitats catalanes, es fa arribar una enquesta final de satisfacció amb els estudis als alumnes que es graduen.

També es pot obtenir informació relacionada amb la satisfacció de l’alumnat a partir de la bústia de queixes i suggeriments (gestionada amb el PEQ 100 del SAIQU) i les tutories realitzades en el marc del PAT.

Translate »