Indicadors d’Inserció Laboral

Els indicadors d’inserció laboral es recullen a partir de diferents instruments, els principals dels quals són:

Amb una periodicitat de tres anys, AQU duu a terme unes enquestes d’inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes i en publica els resultats.

El coordinador de pràctiques no curriculars del centre elabora un informe anual amb les dades relatives als convenis realitzats per l’alumnat de la facultat durant el curs anterior.

Translate »