PREUS MATRÍCULA GRAU EN PUBLICITAT, RELACIONS PÚBLIQUES I MÀRQUETING

 

CLASSE DE

MATRÍCULA

PREU

CRÈDIT

X 60

CRÈDITS

 

TAXA ADDICIONAL

UB

IMPORT

TOTAL

Ordinària

96

5.760,00

70 (**)

5.830,00 €

FN Categoria general

(1)

(1)

70 (**)

(1)

(*) Altres

(1)

(1)

70 (**)

(1)

 (*) FN Categoria Especial; FN General amb deduccions; Col·lectius Especials Protecció (minusvalidesa amb grau mínim 33%; víctimes de terrorisme: cònjuge o fills; víctimes de violència de gènere i fills dependents). (**) Pendent actualització de la UB. És imprescindible aportar la documentació acreditativa degudament actualitzada.

(1) Decret de Preus Públics 2020-21 està pendent de publicació. Els ajustos que corresponguin s’aplicaran en el darrer rebut.

Per altres casos, consulteu a secretaria

MODALITATS DE PAGAMENT
Trieu la modalitat que millor s’adapti a les vostres necessitats.

 

MODALITATS DE PAGAMENT ALUMNES DE NOU ACCÉS

Terminis

SETEMBRE

NOVEMBRE

TOTAL

Únic

5.830 € (*1)

—–

5.830€

En 2 Terminis

2.915 €

 2.915 €  (*2&*3)

(*1) En cas de matrícula amb dret a descompte, us recomanen pagament fraccionat.
(*2) Rebut domiciliat.
(*3) En aquest termini es regularitzen les deduccions que corresponguin.

  • Pagament setembre: mitjançant butlleta o transferència bancària.
  • Pagament novembre: rebuts domiciliats. En aquest termini es regularitzaran les possibles deduccions.

Per a més informació sobre el procediment, descarregueu aquest document.

 

MODALITATS DE PAGAMENT ALUMNES DE SEGON CURS

 

 

TERMINIS

Juliol

Setembre

Octubre

Novembre

TOTAL

 Únic

5.830 € (*1)

—-

—-

—–

 

5.830 € 

En 2 Terminis

2.915 €

—-

—-

2.915 € (*2&*3)

En 4 Terminis

2.915 €

1.000 € (*2)

1.000 € (*2)

915 € (*2&*3)

(*1) En cas de matrícula amb dret a descompte, us recomanen pagament fraccionat.
(*2) Rebut domiciliat.
(*3) En aquest termini es regularitzaran les deduccions que corresponguin.

  • Pagament juliol: mitjançant butlleta o transferència bancària.
  • Resta: rebuts domiciliats. En el darrer termini es regularitzaran les possibles deduccions.

Per a informació sobre el procediment, descarregueu aquest document.

 

Translate »