Modalitats de pagament

L’Escola ofereix tres modalitats. Trieu la que millor s’adapti a les vostres necessitats.

CLASSE DE MATRÍCULA PREU CRÈDIT x 60 CRÈDITS TAXA ADDICIONAL UB IMPORT TOTAL
Ordinària 96,00 5.760,00 70(**) 5.830,00 €
FN Categoria general (1) (1) 70(**) (1)
(*) Altres (1) (1) 70(**) (1)
Per altres casos, consulteu a secretaria.
(*) FN Categoria Especial; FN General amb deduccions; Col·lectius Especial Protecció (minusvalidesa
amb grau mínim del 33%; víctimes de terrorisme: cònjuge o fills; víctimes de violència de gènere i
fills dependents).(**) Pendent actualització de la UB.És imprescindible aportar la documentació acreditativa degudament actualitzada.
   (1)  Pendent publicació Decret de Preus Públics pel curs 20-21.

 

MODALITATS DE PAGAMENT
Terminis Juliol Setembre Octubre Novembre TOTAL
Únic 5.830€ (*1) 5.830€
En 2 terminis 2.915€ 2.915€ (*2 & *3)
En 4 terminis 2.915€ 1.000€ (*2) 1.000€ (*2) 915€ (*2 & *3)
(*1) En cas de matrícula amb dret a descompte, us recomanem pagament fraccionat.
(*2) Rebut domiciliat.
(*3) En aquest termini es regularitzen les deduccions que corresponguin.
  • Pagament juliol: mitjançant butlleta o transferència bancària.
  • Resta: rebuts domiciliats. En el darrer termini es regularitzaran les possibles deduccions.

Per a informació sobre el procediment, descarregueu aquest document.

Translate »