PREUS MATRÍCULA GRAU EN PUBLICITAT, RELACIONS PÚBLIQUES I MÀRQUETING

 

CLASSE DE

MATRÍCULA

PREU

CRÈDIT

X 60

CRÈDITS

 

TAXA ADDICIONAL

UB

IMPORT

TOTAL

Ordinària

96

5.760,00

70

5.830,00 €

FN Categoria general

93,10

5.568,00

70

5.656,00 €

(*) Altres

90,21

5.412,60

70

5.482,60 €

(*) FN Categoria Especial; FN General amb deduccions; Col·lectius Especials Protecció (minusvalidesa amb grau mínim 33%; víctimes de terrorisme: cònjuge o fills; víctimes de violència de gènere i fills dependents).  S’aplica el Decret de Preus Públics pel curs 2020-21.

És imprescindible aportar la documentació acreditativa degudament actualitzada.

Reconeixement i transferència de crèdits: El preu per crèdit reconegut és de 40€. Els crèdits transferits no tenen cap cost.

 

Per altres casos, consulteu a secretaria MODALITATS DE PAGAMENT Trieu la modalitat que millor s’adapti a les vostres necessitats.

MODALITATS DE PAGAMENT GRAU EN PUBLICITAT, RELACIONS PÚBLIQUES I MÀRQUETING ALUMNES DE NOU ACCÉS
Classe de matrícula Terminis Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL
ORDINÀRIA Únic

  5.830,00€

 

5.830,00€
En dos terminis   3.000,00€  2.830,00€1
FN CATEGORIA GENERAL Únic   5.656,00€ 5.656,00€
En 2 terminis   3.000,00€ 2.656,00€ 1
(*) ALTRES Únic   5.482,60€ 5.482,60€
En 2 terminis   3.000,00€ 2.482,60€ 1
1 Rebut domiciliat. En aques termini es regularitzen les deduccions que corresponguin.
  • Pagament setembre: mitjançant butlleta o transferència bancària.
  • Pagament desembre: rebuts domiciliats. En aquest termini es regularitzaran les possibles deduccions.

Per a més informació sobre el procediment, descarregueu aquest document.

 

MODALITATS DE PAGAMENT ALUMNES DE SEGON CURS

 

 

TERMINIS

Juliol

Setembre

Octubre

Desembre

TOTAL

 Únic

5.830 € (*1)

—-

—-

—–

 

5.830 € 

En 2 Terminis

2.915 €

—-

—-

2.915 € (*2&*3)

En 4 Terminis

2.915 €

1.000 € (*2)

1.000 € (*2)

915 € (*2&*3)

(*1) En cas de matrícula amb dret a descompte, us recomanen pagament fraccionat. (*2) Rebut domiciliat. (*3) En aquest termini es regularitzaran les deduccions que corresponguin.

  • Pagament juliol: mitjançant butlleta o transferència bancària.
  • Resta: rebuts domiciliats. En el darrer termini es regularitzaran les possibles deduccions.

Per a informació sobre el procediment, descarregueu aquest document.

Translate »