Modalitats de pagament

L’Escola ofereix tres modalitats. Trieu la que millor s’adapti a les vostres necessitats.

CLASSE DE MATRÍCULA PREU CRÈDIT x 60 CRÈDITS TAXA ADDICIONAL UB IMPORT TOTAL
Ordinària 92,00 5.520 70(**) 5.590,00 €
FN Categoria general (1) (1) 70(**) (1)
(*) Altres (1) (1) 70(**) (1)
(*) FN Categoria Especial; FN General amb deduccions; Col·lectius Especial Protecció (minusvalidesa
amb grau mínim del 33%; víctimes de terrorisme: cònjuge o fills; víctimes de violència de gènere i
fills dependents).(**) Pendent actualització de la UB.És imprescindible aportar la documentació acreditativa degudament actualitzada.
   (1)  Pendent publicació Decret de Preus Públics pel curs 20-21.

 

MODALITATS DE PAGAMENT
Terminis Juliol Novembre
Únic 100% de la matrícula
En 2 terminis 50% de la matrícula 50% de la matrícula
  • Pagament juliol: mitjançant butlleta o transferència bancària.
  • Pagament novembre: Rebut domiciliat. En el darrer termini es regularitzaran les
    possibles deduccions.
  • Els alumnes amb el Préstec del Banc de Sabadell concedit: el pagament es farà al mes
    de juliol descomptant el préstec.

Per a informació sobre el procediment, descarregueu aquest document.

Translate »