Model d’ordenació

Marc normatiu

 • Fines Fundacionales en Escritura de Constitución de la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP) Nún. 975 de 6 de abril de 1993.
 • Andreu Fornós, Esther. Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. Ed. no venal. Barcelona: Parlament de Catalunya, 2006.
 • Rodríguez; Arboix. Guia per al disseny i la implantació d’un model institucional d’avaluació docent del professorat a les universitats públiques catalanes. 2a ed. Barcelona: AQU, 2007.
 • Universitat de Barcelona. Vicerectorat d’Activitats Culturals.Manual d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2013.
 • Guia per a l’acreditació del procés d’avaluació docent contingut en els manuals d’avaluació docent. Fase d’avaluació externa. 2a. Barcelona: AQU, 2014.
 • Naciones Unidas, Asamblea General “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, A/RES/70/1 (21 de octubre de 2015).
 • Escola Superior de Relacions Públiques. (2019). Memòria de Verificació del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting. Escola Superior de Relacions Públiques.
 • Conveni de cooperació científica i acadèmica entre l’Escola de Doctorat J. H. Newman (eUniv) i l’Escola Superior de Relacions Públiques centre adscrit a la Universitat de Barcelona, signat l’1 de novembre de 2020.
 • Conveni d’adscripció i col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas(FUERP), titular de l’Escola Superior de Relacions Públiques centre adscrit a la Universitat de Barcelona, signat el 16 d’abril de 2021.
 • Escola Superior de Relacions Públiques. (27.4.2021). Memòria de Verificació del Màster Universitari en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques . Escola Superior de Relacions Públiques.
 • Real decreto 640/2021 de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.(BOE núm. 179 del 28 de julio de 2021).
 • Real decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. (BOE núm. 233 del 29 de septiembre de 2021).

Objectius generals

 1. Propis dels  fundacionals de la FUERP.
 2. Propis del  Pla Estratègic de l’Escola Superior de Relacions Públiques.
 3. Propis de l’Observatori Europeu de la Comunicació.
 4. Clàusula sisena del Conveni d’Adscripció de l’Escola i la Universitat de Barcelona

 

Objectius específics

 1. Promoure el desenvolupament de la carrera professional dels/les docents de l’Escola.
 2. Incrementar el nombre de publicacions universitàries amb participació de l’Escola.
 3. Crear i consolidar línies i projectes d’investigació propis i/o en col·laboració amb entitats universitàries.
 4. Desenvolupar activitats I+D+I vinculades al Laboratori Universitat-Empresa de la Memòria Verifica del Màster en Direcció de Comunicació i Estratègies de Relacions Públiques.
Translate »