Aula virtual 2017-2018

L'Aula Virtual és un servei de suport a l'activitat acadèmica.

Mitjançant la plataforma Moodle, trobareu material de treball i propostes formatives on-line  planificades i elaborades pel professorat com a complement a les classes presencials.

Correu escola     twitter escola   facebook escola