L’Observatori Europeu de la Comunicació, la Publicitat, les Relacions Públiques i el Màrqueting neix amb la finalitat de promoure les activitats de recerca científica i doctoral en els àmbits específics de la Comunicació, la Publicitat, les Relacions Públiques i el Màrqueting.

    Translate »