DADES I INDICADORS
Oferta, demanda i matrícula Professorat
Resultats Suport a l’aprenentatge

Màster en Direcció de Comunicació i Estratègia en Relacions Públiques

 

SUPORT A L’APRENENTATGE

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) I SERVEI D’ATENCIÓ A L’ESTUDIANT (SAE)

      Curs           Valor
Nombre total de registres al Pla d’Acció Tutorial 21/22 80
22/23 156
23/24 No correspon
24/25 No correspon
Mitjana de registres per alumne/a matriculat/da (PAT) 21/22 26,6
22/23 31,2
23/24 No correspon
24/25 No correspon
Percentatge d’alumnes de nou accés que reben orientació 21/22 100%
22/23 100%
23/24 No correspon
24/25 No correspon
Percentatge d’estudiants del l’ensenyament que reben orientació  21/22 100%
22/23 100%
23/24 No correspon
24/25 No correspon

Valor mitjà sobre la satisfacció dels estudiants NA amb l’atenció rebuda pel Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)

Font: Enquesta Model 1: Satisfacció dels estudiants de nou accés. Valor mitjà de l’Ítem 3.

1 (deficient), 2 (insuficient), 3 (suficient), 4 (notable), 5 (excel·lent).

21/22
22/23
23/24
24/25 No correspon

Valor mitjà de la satisfacció de tots els estudiants sobre el SAE.

Font: Model 13: Satisfacció dels estudiants sobre el SAE. Mitjana aritmètica de tots els ítems.

1 (deficient), 2 (insuficient), 3 (suficient), 4 (notable), 5 (excel·lent).

21/22
22/23
23/24
24/25 No correspon

Valor mitjà de la satisfacció de tots els estudiants sobre el PAT.

Font: Model 14: Satisfacció dels estudiants sobre el PAT. Mitjana aritmètica de tots els ítems.

1 (deficient), 2 (insuficient), 3 (suficient), 4 (notable), 5 (excel·lent).

 

21/22
22/23
23/24
24/25 No correspon
Translate »