Prof. Laura Arroyo


 

Formació Acadèmica

 • Doctorat en dret civil amb menció internacional. UB (pendent dipòsit). actualitat.
 • Màster en docència universitària. Universitat de Barcelona, 2015.
 • Màster oficial en dret de l’empresa i dels negocis. U, 2010. 
 • Llicenciada en dret. Universitat de Barcelona, 2008.

Projectes d’Investigació

 • El règim de la conformitat en el projecte de llei del llibre sisè del codi civil de Catalunya com a causa d’incompliment a la compravenda civil. CEFJE, 2017.
 • La ludificació de l’aprenentatge mitjançant les TIC en dret de consum. UB, 2016.
 • La nueva contratación privada: diseño y codificación de instrumentos requilibradores en contextos de asimetría negocial. Ministeri d’Economia i Competivitat. CODI: DER2012-32667. 2013-2015.
 • GREDINT. Grup de recerca en dret privat, consum i noves tecnologies. CODIS: 2009SGR944; 2014SGR688.
 • Estudi de la contractació en massa i ampliació de la recerca desenvolupada a l’estada precedent. Università di Tor Vergata. Roma, 2013.
 • Estudi del sistema contractual de contractació amb consumidors a Itàlia: especialment de la ineficàcia dels contractes de consum. Università degli studi Roma Tre. Roma, 2012.

  Publicacions

  • ARROYO, L. El criteri de raonabilitat com a límit moderador en l’exigibilitat del compliment conforme al Llibre VI del CCCat. Dins: Els Reglaments europeus i l’evolució del Dret català de contractes, família i successions, Institut en Dret privat europeu i comparat, Universitat de Girona (coord.), Documenta Universitària, pp. 561-579, Girona, 2019.
  • ARROYO, L. El règim de la conformitat en el projecte de llei del llibre sisè del codi civil de Catalunya com a causa d’incompliment a la compravenda civil, CEFJE, Barcelona, 2018. 
  • ARROYO. L. La información precontractual como elemento reequilibrador en la contratación de consumo, a Diseño y codificación de instrumentos reequilibradores en contextos de asimetria negocial. Dins: GRAMUNT FOMBUENA, M.; FLORENSA I TOMÀS, C. Codificación y reequilibrio de la asimetría negocial, Dyckynson, Madrid, 2017.
  • ARROYO, L. Internet i el dret a l’oblit: la consolidació d’un remei civil al tractament de dades personals. Comentari a la sentència del TJCE de 13 de maig de 2014, LEXBADIU Revista de Dret Privat i de Consum, 2014.
  • ARROYO, L. ¿Qué es Escrow? Aspectos contractuales y fiscalidad de la cuenta de Escrow. El Fisco, 2008.
  • ARROYO, L. Intercambio de información y cooperación tributaria. Revista d’Economia Social i de l’Empresa, núm. 47, pp. 49-68, 2007.

   

  Informació de contacte: esrp@esrp.net

  Translate »